Opublikowane przez w Wydarzenia.

Wiele europejskich uniwersytetów obchodzi dziś wspaniałe jubileusze, a ich tradycje sięgają często kilkuset lat. Historyczne Pomorze należy do tych regionów historycznych, które też może pochwalić się taką tradycją uniwersytecką, gdyż w 1456 r. powstał uniwersytet pomorski, ale w Greifswaldzie, który – według źródeł – miał być później w 1544 r. przeniesiony do Szczecina. Tak się jednak nie stało. Do idei powstania uniwersytetu wrócono dopiero po II wojnie światowej.

Szczecińskie środowisko akademickie rozpoczęto tworzyć metodą małych kroków. Najpierw wysunięta została inicjatywa powołania Oddziału Akademii Handlowej z Poznania. Przychylność rektora Akademii profesora Józefa Górskiego doprowadziła do otwarcia filii Akademii w Szczecinie.

W 1946 r. zaczęto przygotowania do otwarcia Szkoły Inżynierskiej. Najpierw w grudniu  tegoż roku zorganizowano kursy przygotowawcze dla osób, które nie posiadały świadectwa dojrzałości, a 20 stycznia 1947 r. minister podpisał rozporządzenie powołujące tę uczelnię, ale z datą 1 grudnia 1946 r. Normalne zajęcia rozpoczęły się 15 lutego 1947 r. Inauguracja roku akademickiego odbyła się 8 marca.

Obraz rozwoju szczecińskiego szkolnictwa wyższego uzupełniał fakt powstania 17 lipca 1954 r. Wyższej Szkoły Rolniczej. Transformację pierwszego etapu kształtowania się ośrodka akademickiego w stolicy Pomorza zakończyła fuzja w 1955 r. Szkoły Inżynierskiej z Wyższą Szkołą Ekonomiczną, co skutkowało powstaniem Politechniki Szczecińskiej.

W latach pięćdziesiątych na mapie naukowej Polski Szczecin pojawił się jako miasto w którym zaczęły działalność różne instytucje humanistyczne. W grudniu 1956 r. powstało Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, który dwa lata później zainicjował oddolne działania na rzecz powołania Uniwersytetu. STN powołał specjalną Komisję ds. Uniwersytetu, która miała zająć się sprawami statutowymi, ekonomicznymi, personalnymi, lokalowymi i bibliotecznymi. Uważano, że na tej drodze STN znajdzie sojuszników we władzach wojewódzkich i partyjnych, Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i w ośrodku poznańskim odnoszącym się do całej inicjatywy bardzo pozytywnie. Zabiegi te, z różnych względów, nie przyniosły pożądanego efektu. Droga  Szczecina do Uniwersytetu miała prowadzić przez Punkt Konsultacyjny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnymi etapami budowania fundamentów pod przyszły Uniwersytet Szczeciński były Wyższa Szkoła Nauczycielska działająca w latach 1968-1973 i będąca filią Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z Poznania i powstała na jej bazie w 1973 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Ostatecznie Uniwersytet Szczeciński powołano uchwałą Sejmu z 21 lipca 1984 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego na US odbyła się 30 września 1985 r.

Rektorzy Uniwersytetu Szczecińskiego

1985–1989: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot
1989–1993: prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki
1993–1999: prof. dr hab. Hubert Bronk
1999–2005: prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski

Obecnie urzędującym rektorem jest prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński.

Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego

1 X 1992 r. ks. abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański
1 X 1993 r. prof. dr Władysław Górski
22 VI 1995 r. prof. dr hab. Alfred Wielopolski
20 VI 1996 r. Manfred Stolpe
11 X 1996 r. prof. dr hab. Waldemar Grzywacz, prof. dr hab. Józef Rutkowski, prof. dr hab. Lesław Swatler
22 IV 1998 r. prof. dr hab. Leszek Balcerowicz
21 V 1999 r. prof. dr hab. Andrzej Piskozub
22 V 2000 r. red. Jerzy Giedroyc
14 X 2000 r. prof. dr hab. Leszek Kołakowsk
11 IV 2002 r. Hans Dietrich Genscher
24 III 2003 r. prof. dr hab. Gerard Labuda
9 X 2003 r. prof. dr Christopher F. Patten
5 III 2004 r. Gunter Verheugen
26 VI 2006 r. prof. dr hab. Andrzej Legocki
3 X 2006 r. prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński
14 X 2006 r. prof. dr hab. Kazimierz Sawicki, prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki
1 XII 2006 r. prof dr hab Andrzej Dubas
30 III 2007 r. prof. dr hab. Stanisław Owsiak
10 IX 2007 r. prof. dr John D. Barrow
2 X 2007 r. prof. dr Zbigniew Radwański, prof. dr Richard Pipes, abp Zygmunt Kamiński

http://us.szc.pl