Opublikowane przez w Szczecinianie, Wydarzenia.

W sobotę, 1 maja 2010 r., o godz. 6:45, zmarł ks. abp Zygmunt Kamiński, Metropolita Szczecińsko-Kamieński w latach 1999-2009, doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Arcybiskup Zygmunt Kamiński urodził się 20 lutego 1933 r. we Wzgórzu-Bełżycach na Lubelszczyźnie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, 22 grudnia 1956 r. został wyświęcony na kapłana przez bp. Piotra Kałwę.

Był wikariuszem: w Piaskach (1957-1959), w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie (1961-1963) i parafii św. Teresy w Lublinie (1963-1966).

W latach 1959-1961 studiował ponadto na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, gdzie w 1971 r. uzyskał doktorat. Od 1966 r. pracował w Kurii Diecezjalnej Lubelskiej jako notariusz, referent ds. duszpasterstwa młodzieży i wizytator nauczania katechetycznego. Od 1975 r. był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Lublinie

28 października 1975 r. papież Paweł VI mianował go biskupem tytularnym Midica i biskupem pomocniczym lubelskim. Sakrę biskupią przyjął 30 listopada 1975 r. z rąk bp. Bolesława Pylaka.

W latach 1975-1984 pełnił ponadto funkcję wikariusza generalnego, dziekana Kapituły Katedralnej Lubelskiej, wykładowcy prawa kanonicznego w seminarium lubelskim i na Wydziale Teologicznym KUL. Jako biskup w latach 1976-1984 był także proboszczem parafii katedralnej w Lublinie.

10 stycznia 1984 r. został mianowany koadiutorem biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego, a 4 lutego 1988 r. został biskupem płockim.

1 maja 1999 r. decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II przeniesiony z diecezji płockiej na stolicę metropolitalną Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Uroczysty ingres do katedry, poprzedzony kanonicznym objęciem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, odbył 23 maja 1999 r.

W Konferencji Episkopatu Polski był:
– przewodniczącym strony Kościelnej w zespole legislacyjnym przygotowującym ustawę normującą stosunki Państwo – Kościół,
– członkiem Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu,
– członkiem Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu Polski,
– wiceprezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
– członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej,
– przewodniczącym Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

21 lutego 2009 r., Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął rezygnację abp. Zygmunta Kamińskiego z funkcji Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego i na jego nastepcę mianował bp. Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego biskupa Diecezji Sandomierskiej.

Na wniosek Wydziału Prawa i Administracji, Senat Uniwersytetu Szczecińskiego, na uroczystym posiedzeniu 24 października 2009 r., przyznał abp. Zygmuntowi Kamińskiemu tytuł doktora honoris causa  W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazywali na wielkie zasługi abp. Kamińskiego, jako członka Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu oraz przewodniczącego strony kościelnej w zespole legislacyjnym przygotowującym ustawę normującą stosunki Państwo–Kościół w wypracowaniu nowoczesnych regulacji prawnych dotyczących Kościoła w demokratycznym państwie.

Wielką osobistą zasługą abp. Kamińskiego jest powstanie Wydziału Teologicznego w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego. O zgodę i zatwierdzenie Wydziału w Stolicy Apostolskiej abp Kamiński osobiście zabiegał u Jana Pawła II.

Abp Kamiński lubił czytać utwory Mickiewicza, ks. Twardowskiego, literaturę prawniczą i społeczną. Chętnie oglądał transmisje z meczów piłki nożnej, siatkówki i zawodów lekkoatletycznych.

http://szczecin.kuria.pl