Opublikowane przez w Wydarzenia.

Do modlitwy za zmarłych przedwojennych mieszkańców Szczecina oraz żołnierzy walczących w 1945 r. na tych terenach zachęcał abp Andrzej Dzięga w liście pasterskim skierowanym do wiernych Kościoła katolickiego, przeznaczonym do odczytania w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2010 r.  Wspomniał także o pierwszych kapłanach którzy przybyli do Szczecina w maju 1945 r.

W liście czytamy m.in.:

Nadzieja Zmartwychwstania prowadzi też nasze myśli do wielu, nawet nieznanych nam z imienia i nazwiska, dawnych mieszkańców naszej ziemi, i innych osób. Oto 65 lat temu odbyła się w Siekierkach wielka bitwa forsowania Odry, która pochłonęła tysiące ofiar żołnierskich. W samym Szczecinie trwały jeszcze wtedy naloty bombowe, zbliżał się front. Kości wielu żołnierzy oraz mieszkańców cywilnych pozostały w tej ziemi. Ci polegli i zmarli czekają więc na nasze modlitwy. Podobnie też czekają na naszą modlitwę pochowani na miejscowych cmentarzach dawniejsi mieszkańcy tej ziemi. Zmartwychwstanie Chrystusa usposabia nas, aby także i w ich intencji wołać do Boga. Dziękuję za takie modlitwy regularnie odmawiane przez Was prywatnie na cmentarzach oraz modlitwy wspólnotowe w świątyniach. Już teraz zapowiadam także modlitwy specjalne. Oto dnia 17 kwietnia udamy się tradycyjnie do Siekierek z modlitwą do Zmartwychwstałego Jezusa w intencji poległych żołnierzy. Zaś w niedzielę dnia 25 kwietnia międzywyznaniowe modlitwy będą zorganizowane w Szczecinie. Do tych modlitw już teraz zapraszamy.

Swoistym zwieńczeniem tych modlitw, podejmowanych i przeżywanych w nadziei Zmartwychwstania, będzie także 65-ta Rocznica przybycia naszych ojców na Ziemię nad Odrą i Bałtykiem oraz podjęcia posługi duszpasterskiej przez duchowieństwo zakonne i diecezjalne. Ówczesny Zarząd Szczecina, natychmiast po przejściu frontu, jeszcze w czasie trwania działań wojennych, wysłał specjalną delegację do Poznania, z prośbą do Arcybiskupa Walentego Dymka, aby jak najszybciej przysłał duszpasterzy na Ziemię Szczecińską. Pierwsza Msza św. została odprawiona w Szczecinie już dnia 6 maja 1945 roku, pośród dymiących jeszcze zgliszczy, przez przybyłego z Poznania kapłana – Chrystusowca. Potem przybywali kolejni księża, także z innych Zgromadzeń oraz kapłani diecezjalni. Dlatego w dniach 5-6 maja będziemy obchodzić w Szczecinie 65-tą Rocznicę tamtej Mszy św., która stała się jakby nowym zawierzeniem tej zbolałej Ziemi Zmartwychwstałemu Chrystusowi.

Cały list można przeczytać na stronach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.