Opublikowane przez w Pomniki, Wydarzenia.

Rada Miasta 1 marca 2010 r. podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie Pomnika Powielacza.

Pomnik Powielacza powstanie w 25. rocznicę utworzenia Ruchu „Wolność i Pokój”, jednej z ważniejszych organizacji opozycyjnych wobec komunistycznej dyktatury. Działała od 1985 r., łączyła w sobie wiele ideowych nurtów, walczyła o pełną demokratyzację życia społecznego, a w szczególności zniesienie powszechnego obowiązku obrony PRL oraz zaprzestanie dewastacji przyrody. 20 marca 1987 r. na placu przy Bramie Portowej, pod proekologicznymi hasłami, odbyła się pierwsza w Szczecinie demonstracja Ruchu „Wolność i Pokój”. W latach następnych przy Bramie Portowej odbywały się kolejne akcje protestacyjne.

„Powielacz spirytusowy odegrał nieocenioną rolę w demontażu systemu komunistycznego. Był powszechnie wykorzystywaną maszyną drukarską, umożliwiającą wydawanie materiałów poza obiegiem państwowym, z którego przydatności korzystała cała antypeerelowska opozycja. Dlatego też, jako osoby bezpośrednio zaangażowane w walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości, pragniemy wyrazić wdzięczność, że dane nam było korzystać z tak prostego i niezawodnego urządzenia jakim był powielacz spirytusowy”.

Uczestnicy Ruchu „Wolność i Pokój”.