Opublikowane przez w Architektura i Urbanistyka, Technika i Komunikacja, Wydarzenia.

Demontaż i odtworzenie najcenniejszych elementów wystroju architektonicznego w innym miejscu – to pomysł władz Szczecina na rozwiązanie problemu willi Grüneberga w Zdrojach. Budynek stoi w miejscu planowanej trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju i aby inwestycja mogła ruszyć musi zostać zburzony. Tymczasem mieszkańcy willi starają się, aby została wpisana do rejestru zabytków.

Podczas dzisiejszego spotkania władz miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków wiceprezydent Krzysztof Nowak przekonywał, że nie ma możliwości zachowania willi. Konieczne byłaby zmiana całego projektu, a w konsekwencji miasto nie ukończyłoby realizacji SST w terminach określonych przepisami unijnymi.

Dlatego miasto zaproponowało, aby najcenniejsze elementy wystroju architektonicznego budynku zostały zdemontowane i odtworzone przy realizacji innego obiektu.

Sprawa wilii zostanie omówiona podczas najbliższego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.

Miłosz Gocłowski, Polskie Radio Szczecin, 16 II 2010 r.

* * *

Informacja wcześniejsza:

Na ten temat prezydent Piotr Krzystek będzie rozmawiał z Wojewódzką Konserwatorką Zabytków. Willa stoi na planowanej trasie szczecińskiego szybkiego tramwaju.

– Prezydent zabiegał o spotkanie, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości i niejasności, związane ze statusem willi – mówi rzeczniczka prezydenta Szczecina – Celina Skrobisz.

Miasto zamierza wyburzyć stuletnią willę przy ul Batalionów Chłopskich w Zdrojach a mieszkańców domu wywłaszczyć.

– Tak się nie stanie – o co zabiegają mieszkańcy – jeżeli rezydencja trafi do rejestru zabytków – wyjaśnia konserwator Ewa Stanecka.

Miasto na budowę szybkiego tramwaju ma otrzymać ponad 100 mln zł z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Anna Łukaszek, Polskie Radio Szczecin, 16 II 2010 r.