Opublikowane przez sedina w Pomniki.

– Musimy pamiętać o tych, którzy dla Szczecina wiele zrobili, choć są pochowani daleko od miasta, które kiedyś ukochali – mówią inicjatorzy sadzenia drzewek pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Przygotowali już cztery kolejne, które zostaną posadzone 2 listopada.

Rozszerza się akcja sadzenia na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie drzewek pamięci. To akcja wymyślona przez Stowarzyszenie Czas – Przestrzeń – Tożsamość.

– Do tej pory posadziliśmy osiem drzewek, przy czym przy sześciu są już tabliczki informujące, komu drzewko jest poświęcone – mówi pomysłodawca akcji, Andrzej Łazowski. – Cztery ufundowali nam kamieniarze, a dwie kolejne Paweł Bartnik, Monika Pyrek i Włodzimierz Puzyna.

Drzewka mają upamiętniać ludzi mądrych, szanowanych i nieprzeciętnych, którzy zasłużyli na pamięć szczecinian poprzez całe swoje życie.

– To były osoby, które dla Szczecina wiele zrobiły, choć niekoniecznie są u nas pochowane – wyjaśnia Łazowski. – Ich groby są gdzieś daleko, ale my jesteśmy winni im naszą pamięć.

Kolejne 4 drzewka zasadzone zostaną 2 listopada. Już rosnące poświęcone zostały historykowi i archiwiście dr Bogdanowi Frankiewiczowi, architektowi i konserwatorowi zabytków Stafanowi Kwileckiemu, księdzu arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu, malarzowi Marianowi Nyczka, inżynierowi budownictwa Romanowi Fafiusowi, chemikowi Kazimierzowi Kałuckiemu, lekkoatlecie Wiesławowi Maniakowi i prawnikowi Jerzemu Zimowskiemu.

2 listopada otrzymają swoje drzewka Irena Semadeni-Kopacka (chirurg), Ewa Kołogórska (aktorka, reżyser), Janina Matysiak (malarka), Jadwiga Najdowa (krytyk sztuki) oraz Stefan Lewandowski (chirurg ortopeda i lekkoatleta).

– W przyszłym roku planujemy posadzenie tylko jednego drzewka, ale o szczegółach za wcześnie mówić – dodaje Andrzej Łazowski. – Nadal czekamy na propozycje ze strony organizacji pozarządowych. Jak również na fundatorów tabliczek.

mdr, Głos Szczeciński, 8 X 2009 r.