Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Wyniki wyborów 4 czerwca 1989 roku sparaliżowały władzę – mówił dziś Andrzej Milczanowski. Lider opozycji w Szczecinie spotkał się w podziemiach kościoła ojców Jezuitów z uczniami zachodniopomorskich szkół średnich.

– Czasem warto powiedzieć nie – to chciałem przekazać młodzieży opowiadając o tamtych czasach – mówił dziś Andrzej Milczanowski jeden z liderów opozycji w Szczecinie. – Nie chciałem ich pouczać, ale swoje życiowe doświadczenia podać przystępnym językiem.

– Chcieliśmy się dowiedzieć jak to wyglądało od naocznych świadków – opowiadała Justyna Stachyra i Adam Milczarek, uczniowie I LO w Szczecinie. – Trzeba pamiętać o naszej historii, ci ludzie opowiadają o niej z innej perspektywy.

Andrzej Milczanowski tłumaczył dlaczego zdecydowano się przeprowadzić lekcje w podziemiach kościoła przy ulicy Pocztowej. – Tu, przez pomieszczenia, które ojcowie jezuici udostępnili Szczecińskiemu Klubowi Katolików przewalały się tysiące ludzi rejestrujących ogniwa Solidarności mimo, że związek nie był jeszcze uznany za legalny.

Przewodnik Ryszard Kotla powiedział, że trzeba pamiętać o przeszłości, a Polacy powinni być dumni ze swojej historii. Po lekcjach młodzież popłynie statkiem na wycieczkę po porcie.

Grzegorz Gibas, Polskie Radio Szczecin, 4 VI 2009 r.