Opublikowane przez airkozak w Przemiany.

Żaden z budynków przy placu nie uległ zniszczeniu w czasie wojny. Jednak brak troski i niedbalstwo mieszkańców w latach powojennych oraz zaniedbania służb konserwatorskich doprowadziły do tego, że w wyniku pożarów część z budynków straciła dachy, a renowacje przeprowadzono w sposób niezgodny z charakterem budynku – nadbudowując nowe kondygnacje. Do zatracenia charakteru całego placu doprowadziło też, jeszcze w czasach niemieckich, przełożenie linii tramwajowej z okalającej jezdni na środek placu, a po wojnie poprowadzenie torów środkiem promenady. Dziś pl. Odrodzenia jest cieniem dawnego Friedrich-Karl-Platz i przykładem dewastacji przedwojennej architektury.


Plac Odrodzenia (Friedrich-Karl-Platz)

Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut Stettin.

Przemiana: airkozak.