Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie zaprasza na promocję książki Arkadiusza Słabiga „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1989”.

Promocja odbędzie się 4 lutego 2009 r. o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 45.

Publikacja koncentruje się na zagadnieniu ingerencji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w położenie mniejszości narodowych w regionie zachodniopomorskim. Mieszkające na tym obszarze stosunkowo liczne grupy ludności niepolskiej były obiektem zainteresowania lokalnych struktur Urzędu Bezpieczeństwa i jego sukcesorki Służby Bezpieczeństwa przez cały okres istnienia tzw. Polski Ludowej. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy było wyznaczenie bezpiece aktywnej roli w długofalowym procesie wynarodowienia społeczności mniejszościowych. Nie bez znaczenia była jednak problematyczna przeszłość tych ostatnich oraz ich uwikłanie w meandry ówczesnej polityki międzynarodowej.

W pracy znalazło się miejsce na omówienie działań UB/SB wobec względnie dużych liczebnie i zwartych grup Niemców, Ukraińców i Żydów, jak też i tych przedsięwziętych w słabiej zauważalnych środowiskach Litwinów, Białorusinów i uchodźców politycznych z Grecji. W odczuciu autora książka ta z jednej strony nawiązuje do nurtu publikacji poruszających problem polityki narodowościowej państwa polskiego po II wojnie światowej, a z drugiej stanowi uzupełnienie tworzonego przez historyków obrazu najnowszych dziejów Pomorza Zachodniego.

http://ipn.gov.pl/