Niezłomni

Szczeciński IPN i Radio Szczecin zapraszają na dyskusję o oporze wobec systemu komunistycznego, honorze i uczciwości. Jej uczestnikami będą Janina Smoleńska, Danuta Szyksznian-Ossowska, Marian Malcherek, Eugeniusz Szerkus, Stanisław Wądołowski i Mieczysław Ustasiak. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 29 I 2009 r. o godzinie 17. Wstęp wolny.

W kolejnym spotkaniu w studiu S-1 poświęconemu historii współczesnej chcemy zapytać gości o powody trwania w opozycji, narażania się na konsekwencje, odrzucenia postaw dostosowania, konformizmu i radości z „małej stabilizacji”. Chcemy także odtworzyć hierarchię wartości, którymi kierowali się Niezłomni oraz wskazać autorytety, które były dla nich wzorem w działaniu.

Kim są zaproszeni goście?

Janina Smoleńska – żołnierz Armii Krajowej. Od 1943 r. do 1944 r. służyła w oddziale partyzanckim IV Wileńskiej Brygady „Narocz”, a następnie w V Wileńskiej Brygadzie (zwanej „Brygadą Śmierci”), którą dowodził major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. W 1947 r. za działalność niepodległościową Janina Smoleńska została skazana na podwójną karę śmierci, którą po amnestii zamieniono na 15 lat więzienia.

Eugeniusz Szerkus – w Grudniu ’70 i Styczniu ’71 członek komitetu strajkowego. W latach 70. kolporter wydawnictw niezależnych; w 1977 r. aresztowany za rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw i skazany przez Sąd Powiatowy w Szczecinie na rok pozbawienia wolności, zwolniony na mocy amnestii. W sierpniu 1980 r. współorganizator strajku w Stoczni Szczecińskiej. W „Solidarności” od 1980 r.; współtwórca Krajowej Federacji Samorządów Pracowniczych, przewodniczący Federacji w Szczecinie, w 1981 r. z ramienia „Solidarności” uczestnik posiedzeń tzw. Sieci. Internowany w sierpniu 1982 r., osadzony w Wierzchowie Pomorskim (uczestnik 9-dniowej głodówki), zwolniony w grudniu 1982.

Stanisław Wądołowski – aktywny uczestnik strajków z Grudnia’70 i Stycznia’71, uczestnik strajków sierpniowych z 1980 r. Wszedł w skład Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, na I Walnym Zjeździe Delegatów „Solidarności” Pomorza Zachodniego został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu oraz delegatem na I Krajowy Zjazd „Solidarności” w 1981 r.; wiceprzewodniczący Komisji Krajowej, internowany, działalność opozycyjną kontynuował do 1989 r.

Mieczysław Ustasiak – od 1977 r. uczestnik ROPCiO, od 1980 r. działacz Szczecińskiego Klubu Katolików. W „Solidarności” od 1980 r. 13-15 grudnia 1981 r. uczestnik spacyfikowanego przez ZOMO strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, przewodniczący MKS Pomorze Zachodnie na terenie zakładu. 15 grudnia aresztowany, w marcu 1982 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 4 lata więzienia, osadzony w ZK w Inowrocławiu, Koronowie, Potulicach oraz w AŚ w Szczecinie i ZK we Wrocławiu, w grudniu 1982 r. warunkowo zwolniony ze względu na stan zdrowia.

Marian Malcherek – oskarżony przed Wojskowym Sądem Rejonowym (1953 r.) w Gdańsku za zorganizowanie nielegalnej organizacji młodzieżowej („Tajna Organizacja Młodzieżowa – Patyków”, „Tajny Centralny Komitet Młodzieżowy”). Działacz NSZZ „Solidarność”, od 1980 r. związany z Duszpasterstwem Akademickim ojca Huberta Czumy, więziony w latach 1952-1955 w Gdańsku i Jaworznie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.