Opublikowane przez Busol w Wydarzenia.

Nietypowe źródła wiedzy o przeszłości Szczecina są tematem konferencji, w której biorą udział nauczyciele historii, wykładowcy i pracownicy instytucji badających i dokumentujących przeszłość miasta.

W studiu S-1 Radia Szczecin wygłoszonych zostanie dziewięć referatów przybliżających różnorodne źródła historyczne, które można wykorzystać w szkołach m.in. pieczęcie i herby, mapy i plany miasta, architekturę, filmy fabularne, gazety oficjalne i z drugiego obiegu, strony internetowe czy nagrania z fonoteki Radia Szczecin. Ich autorami są historycy z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownicy Książnicy Pomorskiej, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz szczecińskiego oddziału IPN.

Podczas spotkania przedstawione zostaną również założenia nowego konkursu historycznego dotyczącego Szczecina oraz możliwości wykorzystania funduszy europejskich przez nauczycieli. Wszyscy uczestnicy dostaną płyty multimedialne „Szczecińska Trylogia Grudnia’70”, „Szczeciński Sierpień’88” oraz archiwalny zapis audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin poświęconych historii miasta, a także publikacje Instytutu Pamięci Narodowej.

Organizatorami konferencji są Polskie Radio Szczecin, Urząd Miasta Szczecin, szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. W październiku 2008 r. pomiędzy wspomnianymi instytucjami zawarte zostało porozumienie dotyczące szerzenia wiedzy o historii Szczecina i budowania tożsamości jego mieszkańców.

Barbara Gondek, Polskie Radio Szczecin, 9 XII 2008 r.