Opublikowane przez sedina w Pomniki.

Osiedle Bukowe ma nowy pomnik. W sobotę na terenie parafii w Klęskowie odsłonięto Pomnik Pamięci Ofiar Wojen XX Wieku.

Starania o postawienie pomnika trwały od sześciu lat. Wtedy to harcerze porządkując teren kościoła znaleźli fragment przedwojennego pomnika poświęconego mieszkańcom niemieckiego Hökendorf, poległych w latach 1914 – 1918. Tamten pomnik stał przez ponad pół wieku na skrzyżowaniu ulic Chłopskiej, Pszennej i Handlowej.

– Postanowiliśmy tego nie niszczyć, nie wyrzucać, tylko wykorzystać – mówi Piotr Błażejewski, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Bukowe – Klęskowo i inicjator budowy pomnika. – Tak zrodził się pomysł, żeby na bazie tego fragmentu stworzyć pomnik poświęcony wszystkim ofiarom wojen XX wieku.

Do fragmentu starego pomnika dodano krzyż oraz nową tablicę z napisem w językach polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim: „Ofiarom wojen XX wieku”. Poniżej wypisano daty rozpoczęcia i zakończenia dwóch wojen światowych.

– Gdy myślimy o ofiarach XX wieku mamy na myśli wojny, obozy koncentracyjne, łagry, zsyłki na Sybir, masowe egzekucje dokonywane przez naszych wrogów i przez swoich braci. To miliony ofiar, które są strasznym znakiem XX stulecia – przypomniał podczas uroczystości ksiądz Janusz Mękarski, który poświęcił pomnik.

Paweł Słomkowski, Głos Szczeciński, 15 XI 2008 r.