Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczął wydawanie książek dotyczących najnowszej historii Polski. Publikacje mają dotyczyć głównie historii naszego regionu.

Dyrektor IPN w Szczecinie Marcin Stefaniak zapewnił, że w wydawnictwie mają się ukazywać książki nie tylko pracowników Instytutu, ale także naukowców spoza tej instytucji. – W Szczecinie powstało wydawnictwo, które będzie publikowało od 5 do 10 książek rocznie – mówi Marcin Stefaniak.

Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej chcą opracować historię Solidarności na Pomorzu Zachodnim. – Chciałbym, abyśmy w ciągu 2 lat mieli publikacje dotyczące Wydarzeń z 1956 roku w Szczecinie, Wydarzeń Grudniowych i Styczniowych, a także monografię szczecińskiej Solidarności – wymienia Marcin Stefaniak.

Wydawnictwo IPN Szczecin opublikowało w tym roku książki poświęcone szczecińskiej, koszalińskiej i gorzowskiej Służbie Bezpieczeństwa. Wydano też publikacje poświęcone Wojskowym Sądom Rejonowym [oraz działalności aparatu represji na zachodnim pograniczu Polski w latach 1945–1950 – przyp. redakcja sedina.pl].

Grzegorz Gibas, Polskie Radio Szczecin, 8 X 2008 r.