Opublikowane przez sedina w Miejsca.

Złomiarze nie odpuszczają nawet zabytkom. Po tym, jak z zamkowej wieży skradziono blachę jaką była pokryta, zamontowano monitoring.

Ma on uchronić obiekt od podobnych aktów wandalizmu. Monitoring działa od kilku dni.

– Kamera przekazuje obraz w czasie rzeczywistym do bazy monitoringu – informuje Roman Biłas, zastępca dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. – Wkrótce na wieży i w jej pobliżu pojawią się tabliczki ostrzegawcze z napisem „obiekt monitorowany”.

To nie jedyne nowości na Zamku. Na obiekcie umieszczono sześć tablic z informacjami o zabytkowych detalach architektonicznych. Tablice w językach polskim, niemieckim i angielskim powstały z myślą o turystach, ale zawarte na nich informacje zainteresują z pewnością szczecinian. Niewielu mieszkańców wie zapewne, w którym miejscu znajduje się kopia figury św. Ottona z Bambergu czy też płyta erekcyjna z renesansowej rezydencji księcia Barnima XI. Tablice informują również m.in. o płycie upamiętniającej księcia Barnima III oraz o zegarze na wieży skrzydła południowego Zamku.

U góry każdej z tablic umieszczono miniaturową tablicę erekcyjną z herbem książęcym Gryfitów i dziewięcioma herbami ziem i księstw, którymi władali książęta. Oryginalną tablicę można podziwiać na skrzydle południowym Zamku.

Dodatkowo pracownia konserwacji odrestaurowała i zrekonstruowała ubytki na płytach Barnima III na skrzydle północnym i Barnima XI i skrzydle wschodnim. Obecnie konserwatorzy pracują nad odnowieniem zabytkowego wyposażenia dwóch sal: Barnima i Mirosławy. Staną w nich meble gdańskie, typowe dla miast hanzeatyckich tego okresu. Eksponaty są już wybrane. Do Szczecina przyjechały z muzeum w Słupsku, gdzie zalegały w magazynach. Po odrestaurowaniu będą zdobić zamkowe sale.

Monika Stefanek, Głos Szczeciński, 13 IX 2008 r.