Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

„Westival – Sztuka Architektury” ma służyć budowaniu społecznej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną Szczecina.

Zapraszamy do współtworzenia Westivalu wszystkich, dla których architektura miasta jest inspirującą materią twórczą. Terminowe zgłoszenie Waszego projektu umożliwi naszą pomoc organizacyjną i finansową proponowanych przedsięwzięć.


Etap I: do 15 IX 2008 r.
Praca programowo-organizacyjna: projekt imprezy, oprawy graficznej, wydawnictwa.

Etap II: 15 IX-5 XI 2008 r.
Działania zespołowe, promocja imprezy w mediach, opracowywanie wystąpień i plansz wystawowych. Opracowanie i druk wydawnictwa westivalowego.

Etap III: 5-7 XI 2008 r.
Montaż ekspozycji, przygotowania techniczne.

Etap IV: 7 XI-7 XII 2008 r.
Westival – cykl spotkań z architekturą: filmy, prezentacje i prelekcje, wystawy, działania artystyczne.

Etap V: 8-10 XII 2008 r.
Demontaż i zakończenie drugiej edycji Westivalu.

WESTIVAL – SZTUKA ARCHITEKTURY to:
– żywy dialog ze społeczeństwem na tematy architektury, przestrzeni i środowiska miejskiego, upowszechnianie wiedzy o architekturze, wystawy projektów i działań inspirowanych architekturą miasta;
– pokazy filmowe jako pretekst do dyskusji na temat architektury współczesnego Szczecina;
– promocja jakości architektury i ładu przestrzennego miasta;
– rozbudzanie twórczego spojrzenia na problemy gospodarowania przestrzenią publiczną;
– współpraca środowisk twórczych dla poprawy estetyki miasta;
– wspólne święto wszystkich, którzy zajmują się architekturą, interesują się i chcą zmienić miasto na lepsze.

Zachęcamy do rozpowszechnienia tej informacji i zapraszamy do współdziałania – zgłoś swój udział: savant(at)wp.pl

WESTIVAL 2008.