Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

W 20. rocznicę strajków sierpniowych z 1988 r., które stały się impulsem do zasadniczych przemian politycznych w Polsce, a które poprzez rozmowy okrągłego stołu doprowadziły do wyborów czerwcowych i w końcu do powstania pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w konferencji naukowej: Zarejestrujcie nam „Solidarność”. Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie.Program konferencji

9.00 – 9.30

I. Otwarcie konferencji

9.30 – 10.30

II. Sytuacja polityczna w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych XX w.
Moderator: dr Marcin Stefaniak

1. dr hab. Antoni Dudek, Uniwersytet Jagielloński, IPN-KŚZpNP
Rola strajków z 1988 r. w procesie destrukcji rządów PZPR w Polsce

2. dr Jan Skórzyński, IPN-KŚZpNP
Kondycja opozycji w Polsce. Od wizyty ojca św. Jana Pawła II w 1987 r. do Obrad Okrągłego Stołu

3. dr Ryszard Gryz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Stosunek Kościoła katolickiego do strajków sierpniowych ’88 w kontekście impasu w relacjach władza – opozycja

10.30 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.20 Przerwa na kawę

11.20 – 12.40

III. Strajki sierpniowe w 1988 r. w Polsce
Moderator: dr hab. Antoni Dudek

1. Bogusław Tracz, IPN-KŚZpNP O/Katowice
Sierpień ’88 na Górnym Śląsku w oczach nomenklatury i lokalnych elit władzy

2. Artur Kubaj, IPN-KŚZpNP O/Szczecin
Przebieg i rola strajku sierpniowego w porcie i zakładach komunikacji miejskiej Szczecina

3. Marcin Bukała, IPN-KŚZpNP O/Rzeszów
Strajk Huty Stalowa Wola w sierpniu 1988 r.

4. Arkadiusz Kazański, IPN-KŚZpNP O/Gdańsk
Przebieg strajków sierpniowych w 1988 w Trójmieście

12.40 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 14.00 Przerwa na obiad

14.00 – 15.20

IV. Relacje Władza – Opozycja – Kościół w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku na Pomorzu Zachodnim
Moderator: dr Ryszard Gryz

1. Paweł Knap, IPN-KŚZpNP O/Szczecin
„Wśród nas i z nami”. Michaił Gorbaczow w Szczecinie (13 lipca 1988 r.)

2. dr Marcin Stefaniak, IPN-KŚZpNP O/Szczecin
Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie – perspektywa opozycji

3. dr Maciej Maciejowski, IPN-KŚZpNP O/Szczecin
Kościół katolicki wobec strajków w Szczecinie (17 sierpnia – 3 września 1988 r.)

4. dr Eryk Krasucki, Uniwersytet Szczeciński
Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie – działania władz politycznych i administracyjnych

15.20 – 16.00 Dyskusja

Konferencji patronują:
dr hab. Janusz Kurtyka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin
Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
abp Zygmunt Kamiński, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
Janusz Śniadek, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

http://ipn.gov.pl/