Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Wkrótce trafi do księgarń książka Małgorzaty Szejnert i Tomasza Zalewskiego „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”. Jest to reporterski zapis wydarzeń, które doprowadziły do podpisania Porozumień Sierpniowych, a także wydarzeń i okoliczności, które je poprzedziły oraz nastąpiły po.

Książka składa się z trzech części: I. „Droga”, II. „Sierpień”, III. „Władza”, „Posłowia” napisanego przez Michała Paziewskiego w 1983 r., oraz „Post scriptum” napisanego w 2008 r. przez Adama Zadwornego, które opisuje dalsze losy bohaterów książki. Książka zawiera też archiwalne fotografie obrazujące opisywane wydarzenia. Słowo wstępne do książki napisał Adam Michnik.
A. Michnik, Słowo wstępne (fragment):
Sierpień 1980 roku w Stoczni Gdańskiej obrósł już dawno legendą. Wałęsa i inni przywódcy tego strajku stali się – jakże zasłużenie – bohaterami zbiorowej pamięci. A przecież zapewne nie byłoby tak wielkiej wiktorii i legendy Gdańska, gdyby nie Szczecin. Strajk szczeciński był bezcennym wsparciem dla Gdańska. Był sygnałem dla władz, że nie mają do czynienia z protestem lokalnym, lecz z buntem obywateli przeciw zniewoleniu.
Książka Małgorzaty Szejnert i Tomasza Zalewskiego była bestsellerem w podziemiu. Nikt nigdy nie opisał tamtej pokojowej rewolty, gdy ludzie odrzucili przemoc i wybrali pokojowy strajk.

Od wydawcy:
Książka „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień” była już wydana dwukrotnie: w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA (1984), a następnie w londyńskim Wydawnictwie ANEKS (1986). Zasadnicza część obecnego wydania to przedruk edycji z 1986 r., do której naniesiono nieliczne poprawki edytorskie i uzupełnienia. „Posłowie” z 1983 r. napisane przez Michała Paziewskiego podpisaliśmy imieniem i nazwiskiem. Wówczas ze względu na represje ze strony władz PRL autor zdecydował się tylko na literę „M.”. Dalsze losy bohaterów książki po 1983 r., aż do roku 2008 zostały opisane przez Adama Zadwornego w „Post scriptum”. Uzupełnieniem są także archiwalne zdjęcia opisywanych wydarzeń. Zdecydowaliśmy się na trzecią edycję tej książki, ponieważ dwie poprzednie miały z oczywistych powodów ograniczony zasięg. Traktujemy to jako swego rodzaju powinność wobec bohaterów tamtych wydarzeń i czytelnika zainteresowanego najnowszą historią Szczecina i Polski. Nie można zrozumieć przemian we współczesnej Polsce, nie czytając książek takich jak ta.

Jako wydawca składam serdecznie podziękowania wszystkim osobom, których pomoc umożliwiła reedycję książki, a w szczególności: autorom książki Pani Małgorzacie Szejnert i Panu Tomaszowi Zalewskiemu – za zaufanie okazane małemu lokalnemu wydawcy; Pani Ninie Smolar – za wyrażenie zgody na reedycję książki w wersji Wydawnictwa Aneks; Panu Wojciechowi Jachimowi – za pomysł, motywowanie i współpracę; Panu Jarosławowi Mroczkowi – za życzliwoość i finansowe wsparcie; Panu Pawłowi Knapowi – za pomoc i osobiste zaangażowanie.

Szymon Jeż


Małgorzata Szejnert, Tomasz Zalewski
„Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”
Wydanie III
Walkowska Wydawnictwo
Szczecin 2008
454 strony, oprawa twarda