Opublikowane przez sedina w Publicystyka.

Prezentujemy odpowiedź Małgorzaty Gwiazdowskiej, Miejskiego Konserwatora Zabytków, na list otwarty sedina.pl ws. odkrycia reliktów pofortecznych na terenie budowy CH „Kaskada”.

Dot.: odsłonięcia fragmentu muru dawnego systemu fortecznego przy budowie Centrum Kaskada:

Odsłonięte podczas prac przy budowie centrum handlowego Kaskada, relikty dawnej zabudowy to fragment dawnego systemu fortecznego Szczecina, pochodzącego najprawdopodobniej z fazy pruskiej realizowanej w polowie XVIII wieku. W związku z tym, że istnialo prawdopodobieństwo zachowania reliktów systemu fortecznego w tej części miasta, od początku inwestycji prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym, jak również wykonywane są badania architektoniczne, dokumentujące poszczególne fazy.
Do powyższego zobowiązuje inwestora zapis w uzgodnionej, we wrześniu 2007 roku ze służbą konserwatorską, dokumentacji projektowej.
W dokumentacji projektowej znajduje się także zapis o ekspozycji ewentualnego znaleziska w istniejącym obiekcie.
Gdyby tak nie bylo pewnie nikt by nie wiedział o istnieniu cennych reliktów dawnego systemu fortecznego Szczecina a odsłoniety mur zamiast odkryty zapewne byłby zniszczony.
Przewidziane jest spotkanie z Inwestorem i projektantami, by wspólnie podjąć decyzję o sposobie ekspozycji znaleziska.
Małgorzata Gwiazdowska
Miejski Konserwator Zabytków

(od redakcji – list prezentujemy w oryginalnej formie)

Komentarze prosimy zamieszczać w tym wątku.