Opublikowane przez sedina w Publicystyka.

List otwarty Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl do służb konserwatorskich Szczecina w sprawie odkrycia reliktów pofortecznych na placu budowy Centrum Handlowego „Kaskada”.

Szczecin, 22 lipca 2008 r.

sedina.pl
Portal Miłośników Dawnego Szczecina

Miejski Konserwator Zabytków – mgr Małgorzata Gwiazdowska

Szanowna Pani,

kilka dni temu na placu budowy centrum handlowego „Kaskada” odkryty został mur będący ceglaną okładziną fosy, tzw. stok fosy kurtyny między Bastionami V i VI. Mury obronne w tym miejscu zostały wzniesione podczas pierwszego szwedzkiego okresu wznoszenia nowożytnej twierdzy szczecińskiej. Do naszych czasów nie zachował się żaden fragment murów obronnych z tego etapu rozwoju fortyfikacji miejskich, odkrycie jest więc unikatowe, a niepozorny mur jedynym reliktem pofortecznym.

Z informacji w lokalnych mediach wynika, że odkryty mur, po inwentaryzacji archeologicznej, zostanie najprawdopodobniej rozebrany, co sprawi, że jedyna pamiątka z okresu, gdy miasto było fortecą, zostanie bezpowrotnie zniszczona. Redakcja i użytkownicy Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl, grupującego pasjonatów tak dawnej, jak i najnowszej historii miasta, stanowczo sprzeciwiają się wyrażeniu przez Służby Konserwatorskie zgody na likwidację zabytkowego muru i eliminacji jedynych śladów szwedzkich umocnień z tkanki miejskiej. Ich zachowanie, przy jednoczesnym kontynuowaniu prac nad centrum handlowym, zależy od Inwestora, ale przede wszystkim od dobrej woli Służb Konserwatorskich miasta Szczecina.

W imieniu redakcji i użytkowników portalu

Arkadiusz Bis – administrator Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl
Paweł Knap – redaktor naczelny „sedina.pl magazyn. Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina”
dr Izabela Kozłowska – autorka pracy doktorskiej dotyczącej szczecińskich fortyfikacji nowożytnych

Otrzymują:
– Miejski Konserwator Zabytków – Małgorzata Gwiazdowska.
– Prezydent Szczecina – Piotr Krzystek.
– Redakcje – Gazeta Wyborcza, Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Moje Miasto, Polskie Radio Szczecin, TVP Historia, TVP3 Szczecin.