Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Archiwum Państwowe w Szczecinie przygotowuje książkę poświęconą Obywatelskiemu Komitetowi Porozumiewawczemu.

Dwutomowa publikacja będzie opisywała okres od zakończenia w Szczecinie sierpniowych strajków w 1988 roku do rozwiązania Komitetu w 1990 roku, po wyborach wygranych przez „Solidarność”. Wydarzenia sprzed 20 lat zostaną odtworzone na podstawie relacji 17 świadków, członków i twórców szczecińskiego OKP, którzy spotkali się dziś w Archiwum Państwowym.

Wśród uczestników ponad 3-godzinnego spotkania byli m.in. Andrzej Milczanowski, Jerzy Chmura, Zbigniew Zdanowicz, Mieczysław Ustasiak, Przemysław Fenrych, Włodzimierz Puzyna i Grzegorz Jankowski.

Obywatelskie Komitety Porozumiewawcze powstały w całej Polsce po strajkach w 1988 roku. Były nieformalną reprezentacją polityczną „Solidarności” podczas przygotowań do Okrągłego Stołu i wyborów w czerwcu 1989 roku. Powstawały na szczeblu gminnym i wojewódzkim, rekomendowały kandydatów do Sejmu i Senatu, przygotowywały i kolportowały ulotki, plakaty wyborcze.

Grzegorz Kaźmierczak, Polskie Radio Szczecin, 20 VI 2008 r.