Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

W czerwcu 2007 r. minęło dwadzieścia lat od wizyty Jana Pawła II w Szczecinie. Jubileusz stał się okazją do wspomnień oraz przyczynkiem do tego, aby wydać materiały źródłowe nawiązujące do pamiętnych dla miasta wydarzeń. Instytut Pamięci Narodowej w serii „Dokumenty” wydał publikację „Jan Paweł II w Szczecinie”. Publikowane dokumenty – meldunki operacyjne, które naczelnicy Wydziałów IV i V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Szczecinie kierowali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie – zawierają informacje o sytuacji w relacjach państwo–Kościół na Pomorzu Zachodnim, przygotowaniach i echach papieskiej wizyty.


W serii „Dokumenty” publikowane są nieznane dotychczas materiały archiwalne, dotyczące najnowszej historii Polski. Pokazują one różne formy represji, jakich obywatele polscy doświadczyli w latach 1939–1989 ze strony władz nazistowskich i komunistycznych, oraz zorganizowane i spontaniczne przejawy oporu społecznego.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Polskie Radio Szczecin oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na promocję wyboru źródeł „Jan Paweł II w Szczecinie”. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w auli Wydziału Teologicznego US (s. 204, II piętro) przy ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

http://ipn.gov.pl