Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie zaprasza na promocję albumu „Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień ’70 – Styczeń ’71”. Album zawiera 445 fotografii wykonanych przez pracowników Służby Bezpieczeństwa, fotoreporterów „Kuriera Szczecińskiego” i „Głosu Szczecińskiego” oraz osoby prywatne. Po raz pierwszy opublikowano wiele nieznanych dotąd fotografii, np. bardzo dobre zdjęcia Macieja Jasieckiego czy Zbigniewa Wróblewskiego.

Dr Małgorzata Machałek i Paweł Miedziński, autorzy albumu, w przedmowie zapewniają: „Zamieściliśmy wszystkie najciekawsze zdjęcia, do których udało nam się dotrzeć. Po raz pierwszy publikowane są m.in. kadry przedstawiające blokadę stoczni od strony wody, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa czuwających w budynku komendy z bronią gotową do strzału, czołgi przed dworcem kolejowym”.

Album „Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień ’70 – Styczeń ’71” ma uzupełnić wiedzę o tych ważnych wydarzeniach z naszej przeszłości i przypomnieć, jak doniosłą rolę odegrał wówczas Szczecin.

Promocja publikacji odbędzie się 24 stycznia 2008 r. o godzinie 18:00 w Świetlicy Głównej Stoczni Szczecińskiej Nowa przy ul. Hutniczej 1 (wejście Bramą Główną). Promocji będzie towarzyszyć panel dyskusyjny.

http://www.ipn.gov.pl