Opublikowane przez sedina w Kultura i Sztuka.

Muzeum Narodowe w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić do obejrzenia kolekcji malarstwa dawnego prezentowanej na monograficznej i jej tylko poświęconej wystawie zatytułowanej „Od Cranacha do Corintha. Malarstwo dawne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie”. Wystawa podkreśla okres artystycznej świetności Pomorza, w tym przede wszystkim przełom XVI i XVII stulecia, a także okres wyjątkowego rozwoju gospodarczego w XIX i początku XX w., wydobywa specyfikę regionu: związki z krajami nadbałtyckimi, silne wpływy niderlandzkie i znaczenie jako jednego z pierwszych ośrodków w Europie Środkowej gromadzącego dzieła awangardy początków XX w.

Wykład poszerzający problematykę wystawy:

9 I 2008 r., godzina 17:00, ul. Staromłyńska 27.
Katarzyna Poradzisz, Ku pouczeniu czy dla kontemplacji. Dzieła sztuki religijnej z kolekcji MNS. Podstawowe założenia ideowe sztuki protestanckiej i katolickiej.