Gmach Pomorskiej Akademii Medycznej

W miejscu budynku dzisiejszej Akademii Medycznej kiedyś znajdował się dom opata z Kołbacza, później, po reformacji, książęca kancelaria. Natomiast w XVIII w. tym miejscu wybudowano magazyn prowiantowy, który przetrwał do 1899 r. Kolejny budynek powstał w latach 1900-1902, przetrwał w niezmienionej formie do dziś i był siedzibą administracji miejskiej. Miejski radca budowlany Wilhelm Schwartau zaprojektował go jako monumentalny, wielokondygnacyjny z charakterystyczną wieżą gmach, inspirowany późnym renesansem. Architektura budynku została zrównoważona wykuszami narożnika skrzydła od strony północnej. Wieża posiada strzelisty hełm o formie dzwonowatej. Korpus główny posiada charakterystyczne dwa portale, z bogatą dekoracją wykonaną w piaskowcu. Dekoracja ma charakter symboliczny. Znajdują się tam takie wizerunki jak ul pszczeli i pszczoły, który może symbolizować pracowitość czy klepsydra symbolizująca cierpliwość urzędników jak i petentów. Było to odniesieniem do funkcji, jaką pełnił ten budynek. Poza tym, zobaczyć można buta, który symbolizuje wolność człowieka czy też klucz, którym można zamykać, ale i otwierać, świadczył on o pewnych decyzjach władz, które umożliwiały bądź cos zakazywały. Róże symbolizowały miłość, czyli otwartość na problemy i uprzejmość urzędników dla petentów. Na frontowej elewacji umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą honorowy szwedzki herb Szczecina.

Fragmenty gmachu PAM


Fragmenty zdobień portalu
W 1997 r. budynek został poddany pracom remontowym we wnętrzu. W holu przy pracach odkrywkowych okazało się, że reprezentacyjny czerwony piaskowiec, który był głównym elementem dekoracyjnym na zewnątrz również został użyty wewnątrz. Portale, filary, żebra sklepienne były pokryte grubą, kilkuwarstwową farbą. Wszyscy spodziewali się, że dekoracje są zrobione ze stiuków czy też sztukaterii. Odkrycie czerwonego piaskowca było ogromnym zaskoczeniem dla konserwatorów zabytków. Należy dodać, że bardzo rzadko można spotkać czerwony piaskowiec w budynkach zabytkowych. Piaskowiec ten mimo tego iż jest bardzo dekoracyjny, plastyczny i trwały to tylko we wnętrzach. Natomiast na zewnątrz wręcz odwrotnie. Deszcz i słońce niszczą bardzo kamień. Oryginalny kolor piaskowca możemy zobaczyć we wnętrzu budynku, natomiast na zewnątrz przez sto lat zmienił odcień pod wpływem czynników atmosferycznych na brązowy.


Fragmenty wnętrza budynku ze zdobieniami z czerwonego piaskowca
W reprezentacyjnej auli kiedyś mieściła się sala operacyjna Miejskiej Kasy Oszczędności. Zachował się w dobrym stanie jeden parapet marmurowy. Pozostałe zostały wymienione na nowe, również z marmuru. W budynku zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa wraz z mosiężnymi okuciami.


Okazała aula
W skrzydle północnym na poddaszu można było obejrzeć więźbę dachową krokwiowo-płatwiową, która została wzmocniona w dwóch poziomach kleszczami z obustronną podpora stolcowa. Ta konstrukcja liczy przeszło 18 metrów. Od 1948 r. budynek zajmuje Pomorska Akademia Medyczna.


Poddasze w skrzydle północnym
O budynku opowiadali nam Cezary Nowakowski (dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków), Lidia Cześnik (Muzeum Narodowe w Szczecinie) oraz Monika Mizio (PAM w Szczecinie).

Informacje zaczerpnięte z opracowań: Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Miejsca. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.