Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Zespół Szkół Budowy Okrętów zaprasza na uroczystości poświęcone 37. rocznicy wydarzeń Grudnia 1970 r. w Szczecinie, które odbędą się 14 XII 2007 r. w siedzibie szkoły przy ul.Willowej 2/4.

Początek uroczystości planowany jest na godzinę 12.45. W pierwszej części będą Państwo mieli okazję obejrzeć uroczystą akademię poświęconą pamięci omawianych wydarzeń przygotowaną przez uczniów, która połączona będzie ze stosowną multimedialną prezentacją.

Część druga, w formie konferencji publicystyczno-naukowej poświęconej genezie, przebiegowi i skutkom Grudnia 1970 roku w Szczecinie, składać się będzie z wystąpień:

– dr. Marcina Stefaniaka, Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, który wygłosi słowo wstępne konferencji,

– dr. Michała Paziewskiego, pracownika Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, który wygłosi wykład: „Represje aparatu bezpieczeństwa wobec wydarzeń Grudnia 70 w Szczecinie”,

– Pawła Miedzińskiego, pracownika Referatu Wystaw i Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, który w formie multimedialnej prelekcji przedstawi zasoby archiwalne szczecińskiego IPN dotyczące Grudnia 1970 roku w Szczecinie.

Ukoronowaniem naszego spotkania będą wspomnienia znamienitych gości, bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń grudniowych:

– Stefanii i Stanisława Stawickich, rodziców Stefana, ucznia naszej szkoły, poległego podczas tamtych pamiętnych dni,
– Leokadii i Tadeusza Nadratowskich, rodziców Stanisława, żołnierza służby czynnej , który poniósł wówczas śmierć w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach,
– Stanisława Wądołowskiego, jednej z legend „Solidarności”,
– Mariana Jasińskiego, prezesa Stowarzyszenia „Grudzień’70-Styczeń’71”,
– Waldemara Brygmana, członka Stowarzyszenia „Grudzień’70-Styczeń’71”,
– Bolesława Potockiego, członka Stowarzyszenia „Grudzień’70-Styczeń’71”,

W czasie trwania spotkania będą mieli Państwo okazję zapoznać się z wystawą oryginalnych zdjęć przedstawiających wydarzenia grudniowe w Szczecinie, przekazanych naszej szkole przez Mariana Jasińskiego. Po zakończeniu konferencji przewidziana jest dyskusja oraz spotkanie przy filiżance kawy.

W związku z bogatą tradycją naszej szkoły, poprzez śmiertelną ofiarę naszego ucznia bezpośrednio wiążącej się z Grudniem 1970 roku, jeszcze raz pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w uroczystościach Grudnia 1970 roku w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie.

Organizatorzy:
Andrzej Usielski
Dyrektor szkoły

Przemysław Jastrzębski
Tomasz Mikoda
Nauczyciele historii i WOS
Zespół Szkół Budowy Okrętów