Opublikowane przez Busol w Wydarzenia.

Ponad 80 osób spotkało się w tą pochmurną ostatnią niedzielę listopada (25.11.2007), na Cmentarzu Centralnym przy pomniku upamiętniającym zmarłych mieszkańców miasta Stettin. Okazją był Totensonntag – czyli ewangelickie święto zmarłych, przypadające w ostatnią niedzielę roku kościelnego. Przechodząc obok zgromadzonych można było usłyszeć głównie język niemiecki oraz odczytać na ich twarzach silne emocje. To właśnie w tym symbolicznym miejscu już od kilku lat spotykają się byli mieszkańcy przedwojennego Szczecina. Pomimo iż groby ich przodków już dawno zostały usunięte lub zniszczone, to jednak pragną oni oddać hołd zmarłym i przyjeżdżają aby się spotkać w tym dniu i w tym miejscu z różnych stron świata. W spotkaniu tym oprócz dawnych mieszkańców Szczecina udział wzięli także przedstawiciele mniejszości niemieckiej, starsi i młodsi obecni mieszkańcy miasta, a także po raz pierwszy w historii oficjalnie uczestniczył przedstawiciel najwyższych władz miasta Szczecina – prezydent Szczecina – Piotr Krzystek.

Od lewej: dr Horst Jeschke, Arkadiusz Bis, Piotr Krzystek

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania pieśni religijnej przez chór i zgromadzonych przy delikatnym akompaniamencie trąbki. Następnie głos zabrał dr Horst Jeschke – przewodniczącego wspólnoty przedwojennych mieszkańców Szczecina z siedzibą w Lubece. Przemawiali i modlili się także: ksiądz Sławomir Sikora duszpasterz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie, ksiądz Zbigniew Woźniak z Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie oraz pastor z pasewalkudzięki czemu uroczystościom został nadany charakter ekumeniczny. Momentem niezwykle podniosłym i jednocześnie dla wielu zgromadzonych osób wzruszającym było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez przedstawicieli mieszkańców przedwojennego Szczecina, przedstawicieli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Szczecinie, prezydenta miasta Piotra Krzystka oraz inne zgromadzone osoby. Na koniec uroczystości krótkie przemówienie wygłosił prezydent miasta Szczecina Piotr Krzystek.

Więcej zdjęc w naszej galerii.

Krzysztof Wraga