Gmach Banku PKO BP

Przepiękną budowlę pałacową w stylu neobarokowym przy dzisiejszej al. Niepodległości 40 wzniesiono w latach 1890-1895. Projektował ją architekt Emil Drews. Mieściła się tam Generalna Dyrekcja i Bank Hipoteczny Ziemstwa Pomorskiego. Budowla posiada reprezentacyjny prostokątny korpus główny i dwa skrzydła boczne o różnej długości. Po II wojnie światowej siedzibę swoją miała tam Pocztowa Kasa Oszczędności, zmieniona w 1950 r. na Powszechną Kasę Oszczędności. W 1957 r. od strony ul. Bogurodzicy skrzydło zajęła filia zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2. Dziś w gmachu ma swoją siedzibę PKO Bank Polski S.A.

Fragmenty fasady budynku Banku
We wnętrzu można zobaczyć reprezentacyjną klatkę schodową oraz okazały hol o sklepieniu krzyżowo-żebrowym.


Reprezentacyjna klatka schodowa oraz hol
Na piętrze bogato zdobione sufity, w pomieszczeniach zachowany oryginalny kominek, żyrandol jak i również pozostałości umeblowania po dawnym bufecie.


Zdobione sufity

Oryginalny wystrój pomieszczeń
Skrzydło północne posiada salę giełdową z zachowaną dekoracją. Z balkonu można było obserwować pracę ówczesnych maklerów W sali tej odbywały się czasami koncerty. Orkiestra zasiadała wtedy na balkonie. W 1982 roku postanowiono odnowić aulę. W czasie remontu odkryto widoki przedstawiające herby stolic prowincji pomorskich w tym i Szczecina, co było przyczyną wybuchu wielkiej awantury. Na szczęście ówczesna Pani Konserwator Wojewódzka próbując ratować sytuację zaproponowała zasłonięcie malowideł naciągniętym na drewniane ramy płótnem pomalowanym w ówczesnym kolorze lokalnym. W ten sposób przetrwało to do naszych czasów. Pan Henryk Zyzik – konserwator, który ciekawie opowiadał o swojej pracy przy rekonstrukcji dekoracji obiektu ma głęboką nadzieję, że dożyje chwili by móc konserwować te widoki.


Zachowana dekoracja sklepienia w sali giełdy
Opieka merytoryczna: dr Henryk Zyzik (konserwator dzieł sztuki), Maciej Słomiński (Regionalny Ośrodek. Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie), Małgorzata Paszek (Bank PKO BP).

Informacje zaczerpnięte z opracowań: Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Miejsca. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.