Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Na dziedzińcu szczecińskiego Zamku Książąt Pomorskich w 2001 r. wmurowano tablicę upamiętniającą pobyt w Szczecinie w 1711 r. króla Polski, Stanisława Leszczyńskiego. Nie każdy wie, że kilka lat wcześniej mieszkały tu także – i to prawie przez cztery lata, od 1705 do 1709 r. – królowa Katarzyna Leszczyńska i matka króla – Anna Leszczyńska z Jabłonowskich. W Książnicy Pomorskiej zachowały się dwie unikatowe publikacje napisane w związku z uroczystym wjazdem obu pań do Szczecina i wydane przez szczecińskiego drukarza i księgarza rządu szwedzkiego (lata te bowiem zaliczają się do szwedzkiego okresu historii naszego miasta), Gabriela Dahlena.

Druki te zawierają wiersze panegiryczne skomponowane przez uczniów Gimnazjum Karolińskiego w języku łacińskim, w najpopularniejszych metrach klasycznych – heksametrze i strofce alcejskiej. Publiczne odczytanie tych tekstów było jednym z punktów scenariusza uroczystego ingresu, na który składały się także salwy armatnie, przemarsz orszaku mieszczan przy dźwięku kotłów i trąbek, powitanie dostojnych gości przez burmistrza i posłów rządowych i krajowych itd.

Przygotowana przez Książnicę Pomorską reedycja tych druków pozwala nie tylko zapoznać się z ich oryginalnym wyglądem, ale także – dzięki zamieszczonemu równolegle tłumaczeniu na język polski – z ich treścią, a poprzedzające tekst główny publikacji słowo wstępne wprowadza w okoliczności wizyty pań Leszczyńskich w Szczecinie oraz przybliża charakter i specyfikę samych druczków, które na co dzień, jako szczególnie cenne i przez to podlegające specjalnej ochronie, udostępniane są jedynie wąskiemu gronu specjalistów.

Prezentowane w książeczce utwory są świadectwem dość ważnych dla historii naszego miasta i interesujących współczesnych mieszkańców związków pomorsko-polskich w dawnych wiekach. Zważywszy na to, że w zbiorach największej w regionie biblioteki, Książnicy Pomorskiej, dysponujemy niewielką liczbą szczecińskich poloników, tym bardziej warto je przypomnieć.


Fragment druku okolicznościowego na ingres królowej Katarzyny Leszczyńskiej – reprint

Reprint karty tytułowej druku okolicznościowego na ingres królowej Katarzyny Leszczyńskiej




Publikacja została wydana z okazji 90-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Można ją kupić w Informatorium Książnicy Pomorskiej. Cena: 12 PLN.

Panie Leszczyńskie w Szczecinie, oprac. Agnieszka Borysowska i Piotr Urbański, tłum. z jęz. łac. Agnieszka Borysowska, Szczecin 2007.