Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Wyobraźmy sobie Szczecin przyszłości, może rok 2030… – Szczecin Miastem Muzeów. Nie tylko z Muzeum Morskim czy Muzeum Narodowym na czele, ale i z Muzeum Przełomów, ściśle współpracującym z gdańskim Muzeum Solidarności.

Budujmy wspólnie: muzealnicy, przedstawiciele IPN, samorządowcy, a nade wszystko przedstawiciele organizacji pozarządowych i uczestnicy tych wydarzeń. Pamiętajmy, że nikt z nas nie ma monopolu na te działania.

To pomysł, który fantastycznie wpisuje się w zamysł walki Szczecina o przyznanie tytułu Miasta Europejskiej Stolicy Kulturalnej w 2016 r.

Muzeum Przełomów, mające siedzibę na Łasztowni, i oddział w sali w budynku Stoczni Szczecińskiej, tam gdzie podpisano historyczne porozumienia Sierpnia ’80. Oba miejsca połączone stateczkiem białej floty. Muzeum Przełomów to zarazem centrum badań i edukacji oraz promocji.

Muzeum Sztuki Współczesnej, a właściwie jej centrum, prezentujące dokonania współczesnych artystów, a także liczne studia i badania nad sztuką współczesną, w szczególności dotyczącą pogranicza polsko-niemieckiego. Muzeum Sztuki Współczesnej z licznymi działaniami artystycznymi typu wystawy, festiwale, spotkania, wykłady, akcje artystyczne.

Muzeum Komunikacji i Techniki, z liczącą się w Europie kolekcją tramwajów i samochodów, ze zbiorami będącymi ciekawym połączeniem techniki i sztuki.

I coś nowego – polsko-niemieckie muzeum prezentujące „przedmioty zamknięte”, a raczej zaklęte. Jedno muzeum dla wspólnego, polsko-niemieckiego dziedzictwa, dziedzictwa dziś spornego i często skrywanego. Dziedzictwa znajdującego się po obu stronach i dla obu stron ważnego. To miejsce dla tzw. Berlinki, o której tak nieśmiało wspominamy obecnie. Miejsce dla Polaków i Niemców poznających dziedzictwo obu narodów.

Oczywiście, można tworzyć kolejne muzea, jak: Muzeum Polskiego i Europejskiego Żeglarstwa, rozbudowaną wystawę Eureka, Muzeum Morskie, Centrum Dokumentacji Studiów i Badań nad Wypędzeniem.

Wspomnę tutaj jeszcze o jednym ważnym miejscu – Muzeum Sportu, np. w formie izby regionalnej. Kiedyś Florian Kryger pokazał mi swoje królestwo – pokoik z eksponatami zbieranymi przez lata. Wierzę, że i takie miejsce musi powstać przy tworzeniu nowego stadionu. Przecież Szczecin jest miastem mistrzów!!!

Multimedialne, interaktywne, ciekawe, znane, aktywne – takie oto będą nasze szczecińskie muzea! Oczywiście ciekawe architektonicznie.

Marzenie? Nie. To realny temat do dyskusji i możliwy do osiągnięcia cel. Przypominam, że Berlin ma swoją wyspę muzeów. A Szczecin mógłby być takim miastem – nie miastem-muzeum, ale miastem muzeów. Liczącym się na całorocznej mapie turystów i muzealników. Miastem dziedzictwa europejskiego.

Kolejna rzecz to przywrócenie pamięci współczesnej poprzez dokumentowanie historii naszych osiedli i ludzi je tworzących, a w skali regionu – sieć małych lokalnych muzeów, takich „kapsuł czasu”. Dlaczego nie mogą powstawać izby regionalne w takich dzielnicach jak Dąbie, Grabowo, Skolwin czy Pomorzany?

Zapraszamy do odważnej dyskusji, dyskusji nad przyszłością, do której nieuchronnie zmierzamy. Zostawmy swój ślad w tym mieście. Następnym pokoleniom.

Andrzej Łazowski

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

* * *

Czas na debatę!

18 X 2007 r. (czwartek), godz.17:30.

Miejsce

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Oddział Muzeum Morskie

Sala zwana „świetlikiem”, parter

ul. Wały Chrobrego 3

Prowadzący debatę

Antoni Sobolewski – Wiceprezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość

Zaproszeni goście

Zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego – dr Paweł Ukielski

Muzeum Powstania Warszawskiego, otwarte podczas obchodów 60. rocznicy jego wybuchu jest wyrazem hołdu mieszkańców stolicy, wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. Dla szerokiej publiczności ekspozycja otwarta została 2 X 2004 r. Na powierzchni ok. 1800 m2 w Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się wystawa zawierająca liczne informacje, fotografie, teksty oraz filmy.

Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu – przedstawiciel zespołu Aleksandra Rusnak

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” został powołany w marcu 2007 r. Celem jest promowanie polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, upowszechnienie dorobku historycznego i kulturowego stworzonego przez Polaków po okresie zniszczeń II Wojny Światowej;, prowadzenie działalności edukacyjnej

Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie – Lech Karwowski

Szczecińskie muzeum ustanowiono już 1 VIII 1945 r. jako jedną z pierwszych instytucji kultury. Spoczywała na nim odpowiedzialność przejmowania, zabezpieczania, ochrony i ewidencji dóbr kultury zachowanych w mieście i rozproszonych w regionie.

Obecnie, Muzeum Narodowe w Szczecinie mieści się w czterech gmachach i posiada trzy oddziały: Muzeum Morskie, Muzeum Miasta Szczecina, Galeria Sztuki Współczesnej.

Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie – Stanisław Horoszko

Muzeum istnieje od stycznia 2006 r. Przygotowuje się do przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac remontowych, które przekształcą dawną Zajezdnię Tramwajową Niemierzyn w nowoczesną placówkę kulturalną i naukową.

Administrator Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl – Arkadiusz Bis

Po uruchomieniu Portalu w maju 2007 r., okazało się, że grono osób zainteresowanych wymianą poglądów i informacji o dziejach Szczecina jest bardzo liczne. Nieustannie rozwija się jego formuła; można w nim znaleźć: artykuły opisujące burzliwe dzieje miasta, galerię fotografii, forum dyskusyjne. Oprócz wirtualnej wymiany poglądów, nie tworząc żadnego oficjalnego stowarzyszenia organizuje pokazy, wycieczki, dyskusje.

Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne. Centrum Wynajmu i Turystyki – Agnieszka Fader

Firma ma do zaoferowania bogaty program związany z turystyką przyjazdową: wycieczki jednodniowe lub kilkudniowe, ofertę dotyczącą zwiedzania Szczecina z licencjonowanym przewodnikiem albo tańsza wersja z przewodnikiem audio w oryginalnej formie przekazu. Oferowane propozycje zwiedzania to:

„Historyczny Szczecin”, „Droga od socjalizmu do demokracji „, „Tanie zwiedzanie Szczecina”, „Lata 60.”, „Śladami XIX w.”, „Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne”.

Loża Historyków

prof. Jan M. Piskorski

dr Barbara Ochendowska-Grzelak

Do grona publiczności zaprosiliśmy pracowników muzeów regionalnych i izb historycznych z województwa zachodniopomorskiego, aktywne osoby na polu nauki i kultury oraz mieszkańców Szczecina.

Wydarzenia towarzyszące

– Prezentacje multimedialne placówek muzealnych

– Występ uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie

Patronat medialny

Polskie Radio Szczecin

Gazeta Wyborcza

Szczególne podziękowanie dla Dyrekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie za użyczenie przestrzeni muzealnej.