Opublikowane przez sedina w Architektura i Urbanistyka.

Trzy historyczne kamienice przy ulicy Tkackiej zostaną zburzone, a w ich miejsce powstanie nowy obiekt mieszkalno-usługowy.

Miejski Konserwator Zabytków wydał zgodę na rozbiórkę, ale pod warunkiem ponownej rekonstrukcji z zachowaniem pierwotnych podziałów kamienic.

Ekspertyzy konstrukcyjne wykazały zły stan techniczny kamienic. Potwierdza to Sebastian Wypych z Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta. – Odtworzenie ich jest praktycznie niemożliwe – mówi.

– Zabudowa kamienic, w formie późno klasycystycznej i neorenesansowej jest charakterystyczna dla budynków powstałych po wyburzeniu pruskich umocnień w 1873 roku. Zależy nam żeby zachować przestrzeń urbanistyczną w formie historycznej – mówi Miejski Konserwator Zabytków, Małgorzata Jankowska.

W tej części miasta w średniowieczu mieszkali rzemieślnicy należący do cechu tkaczy wełny oraz kupcy handlujący suknem. Dziś, ulica Tkacka jest fragmentem obszaru urbanistycznego Starego Miasta wpisanym do rejestru zabytków. Same kamienice nie są jednak w rejestrze.

Justyna Machnik, Polskie Radio Szczecin, 5 X 2007 r.