Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zaprasza na debatę z cyklu Czas na debatę (8) – Czar-y Szczecina.

Miejsce: Trawiasty plac przy Liceum Plastycznym (Kamienica Loitzów), na prawo od głównego wejścia.

Data: 17 lipca 2007 r., godz. 19:00.


Tożsamość Szczecina ukształtowana w procesie historycznym jest utrwalona w czułej tkance miasta, ale czy jako współcześni mieszkańcy Szczecina potrafimy ją dostrzec i o nią zadbać? Jakie zaklęcia stosować, by przywabić mieszkańców lub odepchnąć zły urok? Jak wyczarować…Czar? Czy jesteśmy szczęśliwymi pasażerami szczecińskiej zaczarowanej dorożki?

Podczas debaty zanalizujemy nasz stosunek do miejsca w którym mieszkamy, poddamy konfrontacji opinie zaproszonych gości, narzekania i zachwyty, wskażemy na sukcesy i porażki Szczecina. Zastanowimy się, czy Szczecin może oczarować własnych mieszkańców i przyjezdnych.

Publiczność, która zechce uczestniczyć w debacie usłyszy komentarz z Loży Taksówkarzy… Czy okaże się ona Lożą Szyderców? A ponadto obejrzy prezentacje – pokazy slajdów przedstawiające Szczecin współczesny, jego (nie)oczywiste piękno i brzydotę.

Na koniec spotkania niespodzianka dla wszystkich – prawdziwie duchowy poczęstunek.

Tego wieczoru poddajmy się genius loci (duchowi miejsca)! Pamiętajmy: Ludzie tworzą miasta i miasta są podobne do ich autorów.

Czar zwiększający poszanowanie do samego siebie i wiarę w siebie:

Poprzez moc drzemiącą we mnie,
Daję sobie siłę,
Daję sobie ufność i wiarę
Dla samej siebie albowiem to potrafię,
Teraz już ufam w samego siebie,
Tak niechaj będzie!

(z „Wielkiej Księgi Czarów i Zaklęć”)

Prowadzący debatę

Przemysław Szymańczyk – w mediach od 1991 r., pierwszy szef TVN w Szczecinie (1997), z-ca red. naczelnego Tygodnika „Nowy Kurier” (1998), przedsiębiorca prywatny, współpraca z Radiem PLUS, obecnie dziennikarz radiowy Polskiego Radia Szczecin – prowadzi „Kawiarenkę polityczną” – przegląd najważniejszych politycznych wydarzeń w kraju i regionie oraz „Czas reakcji” – „żywa” reakcja na sygnały od słuchaczy dotyczące urzędniczej nierzetelności, wszelakiej niesprawiedliwości czy absurdów życia codziennego.

Zaproszeni goście

Artur Gnat – założyciel i Prezes DOMU MARKI Max von Jastrow (2002) oraz Effective Image Polska (2005); wykładowca przedmiotu „Reklama” w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej (2002–2004); autor projektów marketingowych, strategii promocji kilkudziesięciu firm i marek; autor publikacji i organizator szkoleń z zakresu zarządzania wizerunkiem.
W 2004 r. opracował strategię marki województwa zachodniopomorskiego (jako pierwsze w kraju), a następnie strategię marki miast (Recz, Barlinek) i powiatów (Drawskie). Ostatnio częściej pracuje na rzecz regionów i organizacji pozarządowych z Małopolski.

Grzegorz Kopeć – Kierownik biura firmy budowlanej Max Bögl-Polska Sp. z o.o. w Szczecinie, germanista, lektor, egzaminator Instytutu Goethego, miłośnik historii Szczecina, pracę magisterską poświęcił szczecińskiej prasie i czasopiśmiennictwu okresu Republiki Weimarskiej.

Łona – właściwie Adam Zieliński. ur. w 1982 r. w Szczecinie – tu mieszka, uczy się, pracuje. Jest muzykiem hip hopowym uważanym za przedstawiciela intelektualnego nurtu w polskim rapie. Już na debiutanckim albumie Łona sprecyzował swój styl – dowcipny, pełen przekąsu, oparty na zapadających w pamięć metaforach i humorystycznych dialogach. Raper porusza także kwestie poważne. W utworze „Leksykon Brockhausa” na przykładzie z własnego szczecińskiego podwórka porusza bolesny temat stosunków polsko niemieckich. Znaczące miejsce w tekstach Łony zajmuje bieżąca polityka, na którą patrzy z zadziornej perspektywy „Obywatela III RP”.

Marika Pirveli – doktor Nauk o Ziemi, dyscyplina geografia społeczna; ekspert międzynarodowy w projektach realizowanych na rzecz Gruzji. Od 2003 roku do chwili obecnej: adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim – Zakład Geografii Społecznej i Turyzmu.
Dziedzina badań: przestrzenny aspekt procesów społecznych tj. osiedle ludzkie jako miejsce w przestrzeni zurbanizowanej, gdzie procesy społeczne mają swoje odzwierciedlenie, zależność między formą a funkcją, wpływy przemian gospodarczych i społecznych na mentalność i in.
Jest autorką ciekawych tez na temat tożsamości kulturowej szczecinian, zbudowanych wokół kluczowego pytania: czy wytworzyła się społeczność szczecińska i kim są szczecinianie?

Bartosz Sawicki – współwłaściciel Klubu Sztuki Niepopularnej Alter Ego. Klub jest „miejscem niezadętym, optymalnym dla wymiany myśli, idei, projektów”, z ambicjami promocji sztuki nonkonformistycznej. Codzienność to: stała galeria, regularne koncerty, spotkania literackie, performensy i spektakle, opiniotwórcze debaty, a także spontanicznie dokonujące się akty twórcze.
Szczecin widziany oczyma Bartosza Sawickiego to panna z potężnymi kompleksami, do której startują równie zakompleksieni amanci i tworzą się toksyczne relacje, powstaje obszar frustracji.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecina!

Patronat medialny
Polskie Radio Szczecin
Gazeta Wyborcza

Koordynator debaty
Justyna Machnik