Komunikat Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość

Po raz kolejny, a z inicjatywy Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość drugi raz, zostanie nadany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Szczecina.

W ubiegłym roku tytuł ten otrzymali: prof. Władysław Bartoszewski – wielkiej klasy autorytet moralny i mistrz dialogu polsko niemieckiego oraz prof. Aleksander Wolszczan, znany polski astronom odkrywca pierwszych planet spoza Układu Słonecznego i wreszcie w tym roku Profesor Gerard Labuda, który swoje życie naukowe poświęcił badaniom losów Słowiańszczyzny Zachodniej oraz Szczecina i Pomorza Zachodniego. Pod jego redakcją ukazały się m. in. „Dzieje Szczecina” i „Historia Pomorza”. Są to fundamentalne prace dla budowania tożsamości naszego regionu i miasta. Profesor Labuda jest również mistrzem wielu szczecińskich historyków.

Dla nas to szczególnie ważne – budowanie tożsamości miasta w którym mieszkamy wokół osób i ich działalności. Stąd tak dużą wagę przykładamy do proponowania władzom tego miasta kolejnych kandydatów na Honorowych Obywateli czy też Ambasadorów Szczecina (w tym roku wciąż jeszcze nie przyznanych – wcześniej przez nas zgłoszeni otrzymali tytuły: Monika Pyrek i Eugeniusz Kus) czy też laureatów nagród artystycznych (grono naszych laureatów to: Krzysztof Bizio, Stanisław Biżek, Maciej Woltman).

Wskazywanie niekonformistycznych życiorysów uważamy za bardzo ważne, szczególnie w obecnych czasach zalewu niejakości i standaryzacji. Przede wszystkim tych wielkich – jak w przypadku wystawy Portretów Szczecinian. Pragniemy oddać szacunek tym postaciom, dzięki których codziennej pracy Szczecin się rozwija a i nasze życie jest piękniejsze.

Dlatego też szykujemy wystawę o Matkach Solidarności, tej szczecińskiej Solidarności, o kobietach bez których dziś w pewnym stopniu nie żylibyśmy w wolnej Polsce.

Na przekór czasom, stawiamy na pozytywne wzorce!
Liczymy na Państwa wsparcie w kolejnych naszych inicjatywach.

Stowarzyszenie CPT
Andrzej Łazowski, Antoni Sobolewski, Marek Ober

Na uroczystej sesji w dniu 5 lipca będzie rozpatrywany nasz wniosek w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina prof. Geraldowi Labudzie. Mamy nadzieję, że co roku, w dniu naszego święta – 5 lipca, będziemy zyskiwać nowych Honorowych Obywateli miasta Szczecina.

Uzasadnienie

Profesor Gerard Labuda, swoje życie naukowe poświęcił badaniom losów Słowiańszczyzny Zachodniej oraz Szczecina i Pomorza Zachodniego. Pod jego redakcją ukazały się m.in. „Dzieje Szczecina” i „Historia Pomorza”. Są to fundamentalne prace dla budowania tożsamości naszego regionu i miasta. Wielu z nas, szczególnie tych napływowych mieszkańców Szczecina, dzięki tym pracom poznawało historię miejsca w którym mieszkamy. Profesor Labuda jest również mistrzem wielu szczecińskich historyków.

Dlatego uważamy, że warto osobę tak zasłużoną dla budowania tożsamości tego regionu uhonorować nadaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina.

O Profesorze Labudzie

Profesor Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 r. na Kaszubach; historia (historia średniowiecza powszechna, slawistyka). Studia UP 1936–1939, absolwent Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich 1943, dr filozofii 1943, dr hab. 1946, prof. nadzw. 1950, prof. zw. 1956; czł. koresp. I czynny PAU 1953- , czł. koresp. PAN 1964- , rzeczywisty 1968-, doktor honoris causa: Uniwersytetu Gdańskiego 1986, UMK Toruń 1993, UJ Kraków 1995, UW Warszawa 1996 oraz naszego Uniwersytetu Szczecińskiego. Badania poznańskiego uczonego dotyczą głównie okresu średniowiecza, często związane są m.in. z Pomorzem. Już w 1937 roku ukazała się drukiem jego pierwsza praca Polska i krzyżacka misja w Prusach do połowy XIII wieku. Rozprawa ta zapewniła mu wejście do historiografii Pomorza. Godne podkreślenia są opracowania prof. Labudy mówiące o znaczeniu morza w gospodarce i kulturze. W pracy Morze w kulturze plemion słowiańskich prof. Labuda przedstawił osiągnięcia Słowian w gospodarce morskiej. UP, Katedra Historii Słowian Zachodnich; z-ca. prof. 1946–1949, prof. nadzw. 1950–1956, prof. zw. 1956-, PAN, Instytut Historii: kier. Zakładu Historii Pomorza 1953–1986, prof. 1970–1986, UAM: rektor 1962–1965; styp. Uniwersytet Lund w Szwecji 1938–1939 i 1956–1957, Wissenschaftskolleg zu Berlin 1981–1982, Institut f. Cegrar und Wirtschaftsforschung, Giessen.

Członek: PAU (prezes 1989–1994), PAN (wiceprezes 1984–1989, prezes Oddz. w Poznaniu 1972–1980), Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk 1947 – (sekr. gen. 1961–1972, prez. 1972–1975, 1980), Tow. Nauk w Toruniu, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Societe Europeane de Culture 1964, Wissenschaftskolleg zu Berlin 1981–1982, Historische Kommission zu Berlin, New York Academy of Sciences.

Profesor Gerard Labuda, który dotychczas opublikował łącznie 1875 prac naukowych jest też autorem kilkudziesięciu odkrywczych, niezwykle ważnych historycznie publikacji książkowych, są to między innymi: Studia nad początkami państwa polskiego (1946); Pierwsze państwo słowiańskie – Państwo Samona (1949); Fragmenty do dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, t. I–III (1960–1974); Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny (1961); Polska granica zachodnia (1971); Mieszko II, król Polski (1994); Kaszubi i ich dzieje (1996); Święty Wojciech, biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier (2000); Mieszko I (2002); Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, tom I (2003), i ostatnio Dzieje Kaszubów, tom I opublikowany w grudniu 2006 roku, miesiącu 90 rocznicy urodzin Autora.

Odznaczenia i tytuły honorowe
Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (21 marca 1985), UMK (19 lutego 1993), Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995) oraz Warszawskiego (19 listopada 1997). 28 czerwca 1994 przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Uważamy, że podobnie jak w Gdańsk Szczecin powinien uhonorować wieloletnią działalność prof. Labudy. Tytuł Honorowego Obywatela nadała mu Rada Miasta Gdańska 25 maja 1994 roku. Akt nominacji wręczył nestorowi polskich historyków jej przewodniczący Andrzej Januszajtis 28 czerwca w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.