Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Wystawa zatytułowana „Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1947 – 2007” od dziś dostępna będzie w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego.

Ekspozycja zorganizowana we współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie prezentuje 60-letnią historię mniejszości ukraińskiej w naszym województwie.

Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim są najliczniejszą mniejszością narodową. W większości przybyli tu w ramach Akcji „Wisła”, czyli w czasie przymusowego wysiedlenia z południowo-wschodniej Polski, obywateli polskich narodowości ukraińskiej w 1947 roku. Do naszego województwa przesiedlono około 50 tys. osób, czyli około 11,5 tysiąca rodzin.

Ekspozycja ukazuje różne aspekty życia mniejszości ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim. Prezentuje fotografie, dokumenty, mapy, wykresy dotyczące sytuacji społeczno – politycznej w pierwszych latach po osiedleniu. Pokazywane są też świadectwa działalności organizacji mniejszościowej, szkolnictwa, życia religijnego i przejawów kultywowania tradycji.

Małgorzata Frymus, Polskie Radio Szczecin, 1 VI 2007 r.