Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Wystawa „50 lat Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Szczecinie. Historia kościoła pw. św. Jana Ewangelisty” powstała z inicjatywy obecnego proboszcza i rektora kościoła pw. św. Jana Ewangelisty – ks. Marka Borowskiego SAC. Prace nad wystawą zainspirowane zostały podczas kwerendy w archiwach kościoła, która dotyczyła obchodów Milenium, a w szczególności wizyty w kościele ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Podczas badań historycy z OBEP IPN mogli się zapoznać z bogatą bazą archiwalną. W związku z powyższym narodził się pomysł zaprezentowania ciekawej historii kościoła na wystawie.

Składa się ona z 12 plansz merytorycznych, na których autorzy zaprezentowali dzieje kościoła. Pierwsze prezentują kościół w czasach przedwojennych oraz tuż po wojnie, gdy budynek kościoła był w zarządzie administracyjnym władz świeckich. Na następnych planszach zaprezentowano podstawowe problemy z jakimi księża pallotyni, administrujący kościołem od 1957 roku, musieli się zmagać. Przede wszystkim pochłaniały ich prace związane z remontem budynku kościoła. Stosunkowo ważną sprawą była budowa budynku parafialnego, która spowodowała dość ostry konflikt władzami miejskimi. W kościele pw. św. Jana Ewangelisty odbywało się szereg uroczystości związanych z życiem parafii. Księża pallotyni stosunkowo szybko rozszerzyli swą działalność, przy parafii powstały klub misyjny „Stella Maris” oraz hospicjum. Obecnie kościół jest jedną z ważniejszych placówek palotyńskich w Polsce.

Organizatorzy zapraszają w niedzielę 13 maja 2007 r., godz. 10:00.