Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Prochy Hermana Hakena – wieloletniego nadburmistrza Szczecina zostały dziś powtórnie, symbolicznie pochowane na Cmentarzu Centralnym.

Ta religijna uroczystość połączona była z otwarciem lapidarium. Znalazły się na nim nagrobki przede wszystkim przedwojennych mieszkańców naszego miasta. Lapidarium zostało utworzone w dawnym tak zwanym Gaju Urnowym, gdzie oprócz istniejących pomników zwieziono nagrobki pochodzące z już nieistniejących cmentarzy.

– Zniszczony pomnik Hermana Hakena stał w zaroślach i nie było do niego bezpośredniego dostępu – podkreśla przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecina Maciej Słomiński.

– Zasługi Hermana Hakena dla Szczecina są nie do przecenienia. To dzięki niemi miedzy innymi mamy Wały Chrobrego i gwieździsty układ ulic. To dla nas niezwykła osoba – powiedziała nam pani Irena z mniejszości niemieckiej.

– Dzisiejsza uroczystość to splecenie zerwanych nici historii naszego miasta – twierdzi wojewódzki konserwator zabytków Ewa Stanecka.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kościoła protestanckiego i katolickiego, niemieckiej mniejszości narodowej oraz reprezentanci władz miejskich.

Małgorzata Frymus, Polskie Radio Szczecin, 11 V 2007 r.