Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Dyskusja czy 26 kwietnia czy 5 lipca 1945 roku są ważniejsze dla Szczecina to dyskusja czy Wielkanoc jest ważniejsza od Bożego Narodzenia – uważa Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dziś o symbolicznych datach w historii naszego miasta rozmawiali studenci, naukowcy, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej oraz prezydent Szczecina. 26 kwietnia 1945 to data zdobycia miasta przez Armię Czerwoną, a 5 lipca miasto oficjalnie przekazano władzom polskim. Prof. Włodarczyk uważa, że nie powinniśmy rozdzielać tych dat, gdyż jest to cały proces historyczny.

Dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN Kazimierz Wóycicki zgadza się, że są to powiązane wydarzenia, ale dodaje, że to 5 lipca powinien stać się datą promowaną przez miasto. Studenci historii zgadzają się z tą opinią, a Prezydent Szczecina Piotr Krzystek mówi, że powinniśmy sami rozumieć znaczenie tych dat.

Piotr Kołodziejski, Polskie Radio Szczecin, 19 IV 2007 r.