Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Co w nas zostało po spotkaniu z Janem Pawłem II w Szczecinie w 1987 r.? Opowiedzcie o tym. Wasze wspomnienia i fotografie umieścimy w specjalnym dodatku do „Gazety”, który – czerpiąc ze słów papieża – nazwiemy „Żebyś stał jak ten żeglarz…”

Dziś przypada druga rocznica śmierci Papieża Polaka. A już za niewiele ponad dwa miesiące (11 czerwca) – 20. rocznica pobytu Jana Pawła II w Szczecinie, kiedy to na Jasnych Błoniach wygłosił pamiętną homilię poświęconą rodzinie. Porównywał wówczas wiatr od morza z tchnieniem Ducha Świętego.

Chcemy – z pomocą naszych czytelników – przypomnieć i upamiętnić wizytę Wielkiego Rodaka w Szczecinie. Prosimy o wspomnienia i prywatne fotografie upamiętniające papieską wizytę tych, którzy wówczas byli na Jasnych Błoniach, ale i tych, którzy np. widzieli papamobile podczas przejazdu przez miasto z lotniska w Dąbiu (gdzie lądował papieski helikopter) a nawet tych, którzy wielkiego gościa tego dnia nie widzieli, ale w jakiś szczególny sposób zapamiętali Jego wizytę w naszym mieście. Mogą to być świadectwa zarówno duchowych przeżyć, jak i inne spostrzeżenia dotyczące atmosfery i okoliczności towarzyszących owemu dniowi. Ze wspomnień i fotografii szczecinian chcemy ułożyć mozaikę, która pozwoli nam wydać z „Gazetą” specjalny dodatek poświęcony spotkaniu z Janem Pawłem II w rocznicę jego wizyty.

Współpomysłodawcą rocznicowej akcji jest Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Gdzie wysyłać wspomnienia i zdjęcia

Wasze relacje i fotografie wyślijcie lub przynieście osobiście do redakcji do 21 maja. Nasz adres: 70-507 Szczecin, ul. Henryka Pobożnego 11 (na kopercie musi być dopisek „Żebyś był jak ten żeglarz”, proszę też podać imię i nazwisko autora i telefon kontaktowy). Można również skorzystać z poczty elektronicznej (adres: listy@szczecin.agora.pl). Dodatkowych informacji udziela pod telefonem 0-91 481 83 05 redaktor Jerzy Połowniak.

Jerzy Połowniak, Gazeta Wyborcza, 1 IV 2007 r.