Opublikowane przez woti w Pamiętać Szczecin.

Pisząc tę pracę chciałbym przedstawić historię Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Szczecinie. Wybrałem tę szkołę, ponieważ jest pierwszą powojenna szkołą w Szczecinie – zapoczątkowało oświatę w stolicy Pomorza Zachodniego.
Liceum nr1 umieszczone jest w neoromańskim gmachu, który został wybudowany w latach 1900 – 1903 według projektu Wilhelma Adolfa Meyera Schwartau’a. Przed wojną w tym samym budynku znajdowało się miejskie gimnazjum.

Otwarcie pierwszego gimnazjum i liceum w Szczecinie nastąpiło 2 września 1945 roku. Jego pierwszą dyrektorką była mgr Janina Szczerska, która miała ogromny wkład w utworzenie tej szkoły. Na początku była to placówka koedukacyjna, o strukturze czteroklasowego gimnazjum i dwuklasowego liceum. Po otworzeniu męskiego gimnazjum i liceum na ul. Henryka Pobożnego – pierwsza szkoła w Szczecinie stała się szkołą żeńską.

Po reorganizacji polskiego szkolnictwa w roku 1948 szkoła otrzymała nazwę: Pierwsza Jedenastoletnia Żeńska Szkoła Ogólnokształcąca w Szczecinie.

Pierwsza matura obyła się już w roku 1946, gdyż w szkole istniały klasy semestralne.

W dniu 8 listopada 1958 roku zostało nadane Szkole imię Marii Skłodowskiej – Curie. Również w tym dniu otrzymała ona – z rąk wiceprzewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, tow. Wacława Śledzińskiego – sztandar szkoły.

Z pierwszej szkoły w Szczecinie wyszło wiele znakomitych osób. Między innymi ukończyła ją znakomita piosenkarka Helena Majdaniec, która wygrała konkurs Interwizji w Soczi i odbyła wiele tras koncertowych na całym świecie.

W czasie wakacji roku 2005 budynek został odnowiony. Przede wszystkim gruntowny remont przeszła aula LO 1, która po przeprowadzonych zmianach wygląda bardzo okazale. To właśnie odnowienie szkoły było przygotowaniem do obchodów 60-lecia Liceum nr 1 i oświaty szczecińskiej.

Dnia 2 września 2005 roku pierwsze liceum w Szczecinie obchodziło okrągłą rocznicę swojego powstania. Uroczystości 60-lecia rozpoczęły się uroczystą mszą w katedrze, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Zygmunt Kamiński. Następnie uczestnicy przeszli pod Liceum Ogólnokształcące nr 1 i brali udział w głównych obchodach 60-lecia oświaty. W uroczystości wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Szczecina – Marian Jurczyk, Wojewoda Zachodniopomorski – Stanisław Wziątek, dyrekcje szkół, absolwenci oraz uczniowie LO 1.

Mam nadzieję, że ta bardzo krótka praca przedstawiła w skrócie historię pierwszej szkoły w Szczecinie i zachęci osoby w moim wieku do wyboru tego liceum jako miejsca do dalszej nauki.


Szkoła przed II wojną światową


Aula LO1 przed wojną


Przemarsz uczestników uroczystości 60-lecia z katedry św. Jakuba pod LO1


Uroczystości w auli LO1


Mateusz Śliwczyński, Kl. III b Gimnazjum nr 7

Opiekun: Monika Walkowiak

Informacje na temat szkoły uzyskałem z następujących źródeł:

www.lo1.szczecin.pl,

„Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii niezwykłych XX wieku”

zdjęcia z obchodów 60-lecia wykonał uczeń LO1 – Oskar Błaszkowski,

stare zdjęcia budynku pochodzą z sedina.pl