Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Trudne początki szczecińskiego środowiska artystycznego opisała historyk sztuki Jadwiga Najdowa. W ósmym numerze „Kuriera Szczecińskiego” ukazał się anons o zwołaniu 16 października 1945 r. zebrania, na które „proszeni są wszyscy plastycy z miasta”. Tym samym powołanie do życia środowiska twórczego miasta stało się faktem. A potem była pierwsza powojenna polska wystawa w salach Urzędu Informacji i Propagandy. Prezentowane na niej prace Mariana Tomaszewskiego, Kazimierza Podsadeckiego, Grzegorza Macieja Maliszewskiego i Henryka Osten-Ostachiewicza, ocalałe z pożogi wojennej, nieszczęśliwie spłonęły w tajemniczym pożarze, który wybuchł w noc po otwarciu wystawy.

Z historią już dużo jaśniejszą, która symbolicznie rozpoczyna się w 1962 r. pierwszym Festiwalem Polskiego Malarstwa Współczesnego, zmierzyła się Barbara Chojnacka z Książnicy Pomorskiej.

Główną zawartość książki stanowią biogramy nieżyjących już szczecińskich artystów plastyków, z charakterystyką ich pracy twórczej, wykazem najważniejszych wystaw. Są tu m.in. Paweł i Oleg Bałakirew, Emanuel Messer, Guido Reck, Tadeusz Eysymont, Wieńczysław Mazuś, Przy każdym twórcy znalazła się reprodukcja pracy.

Tytuł „Z Galerii Wspomnień” nawiązuje do organizowanego od 1995 r. na Zamku Książąt Pomorskich cyklu wystaw, prezentujących nieżyjących szczecińskich twórców. Promocja książki planowana jest we wtorek po otwarciu kolejnej wystawy z tego cyklu, prezentującej tym razem malarstwo i grafikę Mariana Nyczki.

Ewa Podgajna, Gazeta Wyborcza, 7 II 2007 r.