Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie zaprasza na wykład otwarty o. Huberta Czumy pt. „Mój Szczecin”, który odbędzie się 7 lutego 2007 r. o godz. 17.00 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli (dolny kościół). Tematem będą wspomnienia o. Czumy z okresu jego działalności w Szczecinie w latach 1973–1979 oraz postawy młodzieży akademickiej w PRL.


Ojciec Czuma podczas pełnienia posługi kapłańskiej w Szczecinie prowadził duszpasterstwo akademickie, stworzył wówczas środowisko, które doprowadziło do powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a w 1980 r. zaangażowało się w powstanie i działalność Solidarności. Przez całe życie jezuita propagował działalność niepodległościową, był duszpasterzem akademickim także m.in. w Gdańsku i Lublinie. W latach 1970–1971 był więziony pod zarzutem przynależności do konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Ruch.

Hubert Czuma i jego zwolennicy poddawani byli szczególnej inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa. W drugiej połowie lat 70. szczeciński aparat bezpieczeństwa uważał Czumę i ludzi skupionych wokół niego za największe zagrożenie dla władz socjalistycznych w województwie szczecińskim. Ostatecznie w 1979 r. bezpieka doprowadziła do usunięcia kapłana ze Szczecina.

Ojciec Czuma nadal pełni posługę kapłańską. Jest współautorem publikacji „Wspomnienia z PRL”.