Opublikowane przez woti w Pamiętać Szczecin.

Mój Tata, Grzegorz Kleczkowski, rozpoczął swoją edukację 1 września 1959 r. w Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie. Szkoła ta mieściła się na ul. Henryka Pobożnego, w tym samym budynku, którym było i jest do dziś Liceum Ogólnokształcące Nr 2, czyli „Pobożniak”.

Kiedy tato rozpoczynał naukę – szkoła podstawowa trwała 7 lat. Niestety, objęła go pierwsza reforma szkolnictwa i ukończył ją po ośmiu latach nauki. Następnie, po zdaniu egzaminów wstępnych, dostał się do LO nr 5 w Szczecinie. W szkole tej przez pierwsze dwa lata nauki obowiązywały wszystkich uczniów jednakowe mundurki.

W czasach, kiedy tata chodził do szkoły uczniów oceniano w skali od 2 do 5. Wszystkie szkoły w tym czasie były szkołami publicznymi. W szkołach tych były już gabinety specjalistyczne, tj. matematyczne, historyczne, fizyczne itp.
Tata mój szkołę ogólnokształcącą ukończył uczęszczając do LO nr 2 – i tam zdał egzamin dojrzałości – maturę. Po maturze rozpoczął naukę w Policealnym Studium Zawodowym, które ukończył w 1974 r. Kończąc tę szkołę uzyskał dyplom Technika Ekonomisty w zakresie Handlu Zagranicznego.

W tym samym roku rozpoczął swoją pracę zawodową.


Dyplom ukończenia Policealnego Studium Grzegorza Kleczkowskiego; 1974 r.
Bartosz Kleczkowski, kl. VI SP 74 w Szczecinie
Opiekun: Anna Witkowska