Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na otwarcie odnowionego Muzeum Historii Szczecina, Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie w Staromiejskim Ratuszu po długim remoncie kapitalnym.

Oddajemy do dyspozycji Zwiedzających stałe ekspozycje prezentujące dzieje naszego miasta – „Najstarsze karty z dziejów Szczecina”, czyli historia i życie codzienne miasta w okresie książęcym ze „Skarbem z Podzamcza” oraz „Szczecin w okresie szwedzkim i pruskim” – historia i kultura od XVII do XIX w., a także wystawę „Szczecin jakiego już nie ma”, ukazującą zbiory malarstwa, rzemiosła artystycznego oraz przedmioty codziennego użytku i pamiątki z przedwojennego Szczecina.

Specjalną ekspozycją przygotowaną na ten długo oczekiwany moment jest wystawa czasowa „XVIII-wieczna kartografia Szczecina ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie”, która prezentuje kolekcję oryginalnych planów z okresu powstawania twierdzy pruskiej i efektowny zestaw kartografików przedstawiających fragmenty Szczecina.

Plany ukazują przestrzeń w sposób, jakiego nie postrzegamy ani na obrazach, ani w rzeczywistości, są specyficzną formą przekazu umożliwiającą prześledzenie wielu interesujących szczegółów. XVIII-wieczna stylistyka kartograficzna uzupełnia je o detale, pozwalające oglądać je nie tylko pod kątem technicznej doskonałości, ale także w kategoriach swoistego dzieła sztuki.
Wystawie tej towarzyszy ekspozycja „W służbie geodezji i kartografii” przygotowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział w Szczecinie z okazji jubileuszu 60 lat ich powojennej pracy na Pomorzu Zachodnim.
I jeszcze szczególna atrakcja, wyjątkowa dla wszystkich muzealników i mieszkańców Szczecina – gościć będziemy rodzeństwo przedwojennych szczecinian, którzy przyjadą specjalnie by ofiarować dla Muzeum cenną pamiątkę rodzinną – srebrną paterę pochodzącą ze sklepu jubilerskiego, który prowadził ich dziadek przy dawnym Rynku Węglowym na Starym Mieście. Państwo Schellmann dwa lata temu sprezentowali Muzeum przechowywany przez nich obraz H. Dekkerta „Nabrzeże Rybne” i grafikę z widokiem dworca kolejowego.
Zapraszamy w piątek 1 grudnia 2006 r. na godz. 14.00, Ratusz Staromiejski na Podzamczu, ul. Mściwoja 8.

XVIII-WIECZNA KARTOGRAFIA SZCZECINA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

Wystawa prezentuje interesujący aspekt ważnego okresu w historii Szczecina. Miasto zostało wówczas przekształcone w jedną z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie twierdz, która przesądzała o jego rozwoju – a w późniejszym okresie o stagnacji – aż do 1873 r. Przy realizacji nowych umocnień wykorzystano doświadczenia wybitnego inżyniera fortyfikacyjnego Gerarda Corneliusza von Walrave. W zbiorze kartograficznym MNS znajduje się wyjątkowej wartości zbiór planów, który rejestruje proces tworzenia twierdzy szczecińskiej, w tym oryginalne rysunki z kolekcji Joachim Ernst Stiftung Dessau oraz zespół fotokopii przedwojennych, wykonanych głównie z zasobów archiwów Berlina. Ten interesujący zbiór nie był dotąd prezentowany w całości, z wyjaśnieniami umożliwiającymi prześledzenie przeobrażeń idei umocnienia miasta od wstępnej koncepcji do realizacji. Oprócz rysunków związanych z pruskimi budowlami militarnymi w muzealnej kolekcji zachował się zbiór rękopiśmiennych planów, które rejestrują podziały gruntów w różnych częściach miasta. Stanowią one dokument zagospodarowania terenu i stosunków własnościowych w XVIII-wiecznym Szczecinie. Wśród ich autorów spotykamy nazwiska najbardziej znanych ówczesnych geometrów-kartografów – J. J. Jaweina i D. B. Balthasara, a także autograf księcia Augusta Wilhelma von Braunschweig-Bevern – gubernatora Szczecina w latach 1758-1781. Wystawę dopełniają grafiki przedstawiające panoramy i widoki przekształconego miasta oraz najbardziej charakterystyczne fragmenty zabudowy, a także portrety władców związanych z XVIII-wieczną historią Szczecina.

Towarzyszący wystawie informator przybliża tło wydarzeń historycznych mających istotny wpływ na XVIII-wieczne dzieje Szczecina oraz omawia najważniejsze dokonania wiążące się z przeobrażeniami przestrzennymi i działalnością budowlaną tego czasu. Ma ułatwić zrozumienie kontekstu i znaczenia przedstawionych na wystawie zabytków kartograficznych, świadczących o sztuce kartograficznej i umiejętnościach projektowych tamtego czasu.

Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu w ramach Mecenatu miasta Szczecina nad Muzeum Narodowym w Szczecinie

W SŁUŻBIE GEODEZJI I KARTOGRAFII – 60 LAT GEODEZJI NA POMORZU ZACHODNIM

Ekspozycja została przygotowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział w Szczecinie.
Jest to swoista próba podsumowania dorobku 60 lat prac geodetów na Pomorzu Zachodnim. Prezentowane na wystawie materiały archiwalne przybliżą zwiedzającym między innymi warunki pracy geodetów tworzących dokumentację i mapy Szczecina w realiach pierwszych lat powojennych. Zgromadzone na ekspozycji (dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie oraz osób prywatnych) liczne narzędzia pracy geodety i kartografa to niekiedy już unikatowe zabytki techniki. Z ich pomocą zwiedzający dowiedzą się, na czym polega praca geodety i kartografa, a także jak powstawały mapy i plany.

Otwarcie – piątek 1 grudnia 2006, godz. 14.00 w Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, Ratusz Staromiejski na Podzamczu.
Wystawy można oglądać do połowy lutego 2007 r.

Bogdana Kozińska
kierownik Muzeum Historii Szczecina
Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie