Opublikowane przez Bartosz w Szczecinianie.

Heinrich Laag urodził się 12 IV 1892 r. w Boizenburgu nad Łabą. Studiował teologię na uniwersytetach w Tybindze i Berlinie. Pod koniec I wojny światowej był cywilnym wychowawcą w zakładzie kadetów w Lichterfelde. W 1919 r. uzyskał licencjat teologii, a w 1924 r. habilitował się z historii Kościoła i archeologii chrześcijańskiej w Greifswaldzie. W 1928 r. zatrzymał się jako stypendysta w hiszpańskiej Tarragonie dla dokonania naukowej oceny miejscowych wykopalisk (Die Coemeterialbasilika in Tarragona, 1931 r.). Od 1933 r. był profesorem nadzwyczajnym w Greifswaldzie.

Laag prowadził też działalność duszpasterską. Po zdaniu pierwszego i drugiego egzaminów teologicznych został w 1916 r. ordynowany w Berlinie. Jego pierwszą parafią było Stowięcino (1919 r.). Od 1926 r. był pastorem w Groß Bünzow na Pomorzu Przednim, a w 1930 r. mianowano go superintendentem w Garz na Rugii. W 1934 r. otrzymał powołanie na urząd duchownego naczelnego radcy konsystorza w Szczecinie. Początkowo zamieszkał przy Birkenallee 9 I, następnie przeprowadził się na Birkenallee 15.

W Konsystorzu Prowincji Pomorskiej.pracował do końca wojny. Co roku, aż do 1944 r., organizował Dni Muzyki Kościelnej na Pomorzu. Przyczynił się też do założenia szkoły muzyki kościelnej w Szczecinie.


Podpis Heinricha Laaga, październik 1944 r.
Po opuszczeniu Szczecina w 1945 r. został pastorem w Schlüchtern w Hesji. Również tutaj dzięki jego staraniom powstała szkoła muzyki kościelnej. W 1950 r. objął katedrę archeologii chrześcijańskiej w Marburgu. Trzy lata później wyróżniono go profesurą honorową. Wkrótce potem (1954 r.) założył Centralę dla Nowoczesnego Budownictwa Kościelnego jako filię Seminarium Chrześcijańsko-Archeologicznego uniwersytetu w Marburgu, która w niedługim czasie została przekształcona w Instytut Budownictwa Kościelnego i Współczesnej Sztuki Kościelnej. Laaga mianowano pierwszym dyrektorem instytutu. W 1955 r. objął parafię Caldern, nie zaprzestając pracy na uniwersytecie.

Zmarł 21 XII 1972 r. w Marburgu.