Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Piotr Arlet „Zeszyty Szczecińskie: Lasalle, Blucher, Grandeau… Szczecin w okresie wojen napoleońskich”. Wyd. Publisheers.

Kolejny, 15. tomik cennej serii przygotowany został specjalnie z okazji mijającej właśnie 200. rocznicy zajęcia Szczecina przez wojska napoleońskie.

Zeszyt dotyczy okresu 1806-1813, czyli od spektakularnego zdobycia, bez jednego strzału, potężnej twierdzy szczecińskiej – po odbicie miasta przez Prusaków, kiedy to Armia Napoleońska była już w odwrocie po klęsce w Rosji.

– Dla ówczesnych mieszkańców Szczecina to czas okupacji, ale my Polacy mamy trochę inny stosunek do Napoleona – mówi Grzegorz Czarnecki, wydawca książki. – Dlatego zeszyt rozpoczynamy reprodukcją z podpisem: „Namalowany przez Dawida Cesarz Napoleon I, który na początku XIX w. dał Polakom wielką nadzieję, w ówczesnych mieszkańcach pruskiego Szczecina budził trwogę”.

Dalej w zawartości jest m.in. o pościgu huzarów za Prusakami, gen. Lasalle, który zdobył Szczecin, wysokiej kontrybucji (10 mln franków), którą musiało płacić okupowane miasto.

Zeszyt kończy współczesne zdjęcie kopca przy ul. Unii Lubelskiej, który francuscy saperzy usypali dla uczczenia imienin cesarza Napoleona (sam wódz tu nigdy nie był), dziś jedyny ślad po wojnach napoleońskich.

Ewa Podgajna, Gazeta Wyborcza, 29 X 2006 r.