Opublikowane przez sedina w Kultura i Sztuka.

Bezcenne płaskorzeźby zagrabione przez Armię Czerwoną wróciły po latach do Szczecina.

Przez 10 dni będzie je można oglądać w gmachu muzeum na Wałach Chrobrego. Potem poddane zostaną konserwacji. Ołtarz był tu również eksponowany w latach 1913-1929. Wówczas składał się z 11 płaskorzeźb i figury św. Piotra.

Piękne płaskorzeźby zdobiły ołtarz kościoła Mariackiego w Wkryujściu (Uckermünde). Dzieło ufundował na pocz. XVI w. książę pomorski Bogusław X, który miał tam jedną ze swych rezydencji. Jeszcze w XVII w. ołtarz został rozmontowany i usunięty na poddasze kościoła. Od 1929 r. zdobił zbiory Pomorskiego Muzeum Krajowego w Szczecinie. Podczas II wojny został ukryty. Rzeźby odnaleźli żołnierze Armii Czerwonej.

– Część płycizn została wywieziona do ZSRR – mówi Artur Kolbiarz z Działu Sztuki Dawnej MN. – W 1956 r. dwie zwróciła Moskwa w ramach wielkiej akcji rewindykacyjnej, jednak płaskorzeźby „Niesienie Krzyża” i „Ukrzyżowanie” oraz rzeźba św. Piotra z ołtarza uznano za zaginione.

Na obie natrafił i rozpoznał wybitny znawca nadbałtyckiej sztuki średniowiecznej prof. Uwe Albrecht z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu w Kilonii podczas badań naukowych w Muzeum Sztuki Obcej w Rydze.

Dobrą wolę Łotyszy, którzy przekazali bezcenne płaskorzeźby premierowi Polski podczas jego wizyty na Łotwie, chwalił wczoraj w szczecinie wiceminister kultury Tomasz Merta: – To nie była umowa między państwami, tylko gest uszanowania proweniencji zabytku i tytułu własności.

Los figury św. Piotra nadal pozostaje tajemnicą.

Ewa Podgajna, Gazeta Wyborcza, 27 X 2006 r.