Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Zapraszamy na Zamkowe Spotkania Historyczne „Polski Październik’56 w skali kraju i regionu”. W programie wystąpienia: Lechosława Goździka – „Refleksje lidera robotników na Żeraniu w 1956 r.”, prof. Kazimierza Kozłowskiego – „Geneza, główne wydarzenia i skutki Października’56 w skali kraju i regionu”, prof. Edwarda Włodarczyka – „Ważniejsze pytania badawcze dotyczące skutków Października’56 dla regionu Pomorze Zachodnie”, Janusza Wachowicza (Polskie Radio Szczecin) – „Prezentacja ważniejszych nagrań dotyczących wydarzeń politycznych 1956”, dr Małgorzaty Machałek – „Szczecinianie wobec dramatu węgierskiego z listopada 1956”.

Zamek Książąt Pomorskich, sala Anny Jagiellonki, początek o 12:00.