Opublikowane przez sedina w Architektura i Urbanistyka.

Jest już decyzja o wycięciu części drzew rosnących na skarpie przy Zamku Książąt Pomorskich.

To efekt starań dyrekcji Zamku Książąt Pomorskich, która chce odsłonić fasadę zabytku. By to osiągnąć, trzeba uporządkować zaniedbaną zieleń na skarpie od strony Trasy Zamkowej i chociaż częściowo ją usunąć.


Plan działań został przygotowany po wizji lokalnej zorganizowanej przez wydział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miasta. Brali w niej udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Zakładu Usług Komunalnych, ekolodzy i reprezentanci rady osiedla Stare Miasto.

Co stanie się z zielenią? Wycięte zostaną drzewa rosnące przy tarasie biegnącym wzdłuż północnego skrzydła zamku. Ze skarpy znikną też wszystkie uschnięte rośliny. Urzędnicy magistratu zapewniają, że wycinka zostanie poprzedzona szczegółową inwentaryzacją roślin. Zaplanowano także obniżenie korony drzew – dzięki temu Zamek będzie lepiej widoczny.

Andrzej Kraśnicki jr, Gazeta Wyborcza, 24 X 2006 r.