Opublikowane przez sedina w Historia.

Piszę reportaż o osobach, które w październiku 1956 r. odpowiedziały na apel PCK w Szczecinie w sprawie pomocy walczącym Węgrom, składając ofiary rzeczowe i pieniężne, oddając krew. Według dostępnych mi ówczesnych informacji prasowych, szczególną pomoc organizowali m.in. studenci i Rada Asystentów PAM. Publikowana w prasie lista darczyńców liczy około 250 instytucji, przedsiębiorstw i szkół. Jest też kilkadziesiąt nazwisk osób prywatnych.

Wszystkich, którzy pospieszyli z pomocą i zechcą o tym opowiedzieć, proszę o kontakt.

Edyta Wnuk, Instytut Pamięci Narodowej, ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin, tel. 094 342 85 37, e-mail: ipn-koszalin@wp.pl.