Opublikowane przez Bartosz w Szczecinianie.

Lorenz Eichstädt, syn szczecińskiego kupca, urodził się 10 VIII 1596 r. Naukę rozpoczął w Pedagogium Książęcym. W 1613 r. podjął studia w Greifswaldzie, które kontynuował w Jenie i Wittenberdze. W 1621 r. otrzymał stopień doktora, a trzy lata później objął posadę lekarza miejskiego w Szczecinie. 28 IV 1628 r. poślubił Catharinę Giesen, córkę miejscowego konsula. Odbył dwie dłuższe podróże do Holandii (1633 i 1640 r.), w czasie których osobiście poznał Salmasiusa, Grotiusa i Voßa. W 1645 r. został profesorem matematyki i medycyny w gdańskim Gimnazjum Akademickim. Również tutaj powierzono mu funkcję miejskiego lekarza.

Eichstädt jest autorem licznych rozpraw naukowych z zakresu medycyny, matematyki, fizyki, botaniki i astronomii (m.in. kontynuował efemerydy Johannesa Keplera). Zmarł w Gdańsku 8 VI 1660 r., o godzinie 10 rano.

W 1935 r. jego nazwiskiem ochrzczono jeden z księżycowych kraterów.


Strona tytułowa ”De coniunctione magna Saturni et Jovis in trigono igneo Leonis oratio” Szczecin 1623 r.