Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

VI Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Szczecinie rozpoczyna się w sobotę 16.09.06 Ogólnopolskim Dniem Nauki. W programie przewidziano wystawy, pokazy, wycieczki piesze po parkach i zabytkach miasta, zwiedzanie statku szkolno-badawczego Nawigator XXI, a wieczorem imprezę teatralną. Nauczycieli zapraszamy na Spotkanie przy kawie z profesorami wyższych uczelni Szczecina i rozmowę o programach, uczniach i studentach.


Od poniedziałku 18.09.06 przygotowano bogatą ofertę spotkań w poszczególnych uczelniach i w placówkach naukowych, głównie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a także dla szerokiego grona odbiorców dorosłych. Uczestnikom proponujemy bogaty zestaw wykładów, kilkadziesiąt różnych zajęć laboratoryjnych i warsztatów, wystaw i pokazów. Stosownie do zgłoszeń mogą być one realizowane kilkakrotnie.

W Zamku Książąt Pomorskich każdego dnia od godz. 17 będą prowadzone dyskusje panelowe, do których włączają się również uczestnicy tych sopotkań.ż Do udziału zapraszamy zarówno dorosłe społeczeństwo jak i młodzież..

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Janina Jasnowska

Wybrane propozycje:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY US
ul. Krakowska 61/69

Poniedziałek, 18 IX 2006 r. sala 116

11.00 – 11.45: Mniejszości narodowe w Zachodniopomorskiem – dr Janusz Mieczkowski

Wtorek, 19 IX 2006 r., sala 116

9.00 – 9.45: Perspektywy Szczecina w Polsce Ludowej w 1945 r. Polityka – ludzie-miasto (wykład połączony z prezentacją multimedialną) – prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński i dr Tomasz Ślepowroński.

Piątek, 22 IX 2006 r., sala 116

11.30 – 11.45: Bazary, loterie, kolekty, czyli zabiegi szczecińskich filantropów i filantropek w Szczecinie o środki na pomoc potrzebującym w XIX wieku – dr Agnieszka Chlebowska

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
CZYTELNIA ZBIORÓW SPECJALNYCH
ul. Tarczyńskiego 1

Codziennie w dniach 18 – 23.09.2006 r.

10.00 – 16.00: Szczecin na starych widokówkach – mgr Krystyna Borówka

KSIĄŻNICA POMORSKA
im. Stanisława Staszica w Szczecinie
ul. Podgórna 15/16

Od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 19.00, w sobotę w godz. od 9.00 do 15.00

Wystawa pt. „Najcenniejsze dedykacje autorskie w zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie”

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH
ul. Korsarzy 34

Wtorek, 19 IX 2006 r., sala Anny Jagiellonki

17.00 – 19.00: Trudna historia Pomorza Zachodniego a nowe wyzwania Unii Europejskiej – prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski i partnerzy

PLENER

Sobota 16.09.2006 r.

10.00 – 13.00: Układ przestrzenny i zadrzewienie zachodniej części Cmentarza Centralnego w Szczecinie – dr inż. Grzegorz Nowak – grupa 30-40 osób. Zbiórka przy wejściu na Cmentarz od ul. Dworskiej

10.00 – 13.00: Zieleń i zabytki Szczecina – prof. dr hab. Radosław Gaziński, dr inż. Marcin Kubus – grupa 40-50 osób. Zbiórka przy Bramie Królewskiej, pl. Hołdu Pruskiego

Szczegółowy program: VI Zachodniopomorski Festiwal Nauki